Patronaty 2014

Patronaty 2014

I Ogólnopolska Konferencja „Logopedia w Praktyce”

I Ogólnopolska Konferencja „Logopedia w Praktyce” w całości będzie poświęcona praktycznym metodom wykorzystywanym w terapii logopedycznej. Konferencja podejmie tematy związane z popularyzacją nielogopedycznych metod wzbogacających warsztat terapeuty, a także przedstawi możliwości wykorzystania sztuki w terapii logopedycznej.

Konferencja „Innowacyjna Edukacja 2014. Jak bez rewolucji usprawnić pracę placówki”

Celem kongresu jest pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli w usprawnieniu pracy placówki oraz pokazanie rozwiązań z sukcesem zaimplementowanych w innych placówkach. Dużo uwagi podczas konferencji zostanie poświęcone możliwościom w zakresie podnoszenia jakości i atrakcyjności nauczania oraz metodom zwiększania zaangażowania rodziców w życie placówki.

VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to wyjątkowy projekt stypendialny, którego celem jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. W ramach programu co roku wybieranych jest dwudziestu studentów z całej Polski. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 1300 złotych przez cały regulaminowy okres studiów. Żeby zostać stypendystą należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce, ale równie ważna jest aktywność pozalekcyjna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych […]

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Projekt obejmuje rok szkolny i polega na comiesięcznych spotkaniach w kinie. Szkoły (klasy) zapisują się do programu na początku roku szkolnego wybierając odpowiednie dla siebie cykle filmowe. Następnie co miesiąc biorą udział w spotkaniach w kinie. Łącznie w ciągu roku każda klasa bierze udział w dziewięciu spotkaniach stanowiących merytoryczną całość.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa