Patronaty 2014

Patronaty 2014

23 Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland

Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania psychologii i nowinek technicznych z zakresu informatyki. Nie zabraknie również okazji do wymiany doświadczeń, praktycznych warsztatów czy też bezpośredniego kontaktu z licznymi wydawnictwami.

„IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb”

Zapraszamy do udziału w IV Warszawskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy mogą śpiewać dowolne piosenki, jednakże w tym roku organizatorzy zachęcają do wyboru piosenek z elementami ludowymi. Za najlepsze wykonanie piosenki z elementami muzyki ludowej zostanie przyznana nagroda specjalna.

VI Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących Na Rzecz Integracji „Kreatywni w szkole – kreatywni w życiu”

Celem naszych spotkań kongresowych jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, podkreślenie istoty integracji, przekonanie, że uczestnictwo w społeczeństwie nie powinno dotyczyć sprawności umysłowej czy fizycznej człowieka, ale być związane z jego prawami. Należy tworzyć przyjazne środowisko i warunki do maksymalnego rozwoju każdego dziecka, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

V edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

Międzynarodowy Konkurs „Matematyka w obiektywie” jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010, przez Uniwersytet Szczeciński w celu wspomagania i popularyzowania edukacji matematycznej na wszystkich poziomach nauczania poprzez fotografię. Stanowi połączenie dwóch, często rozumianych rozłącznie, płaszczyzn poznawczych: nauki i sztuki.

VIII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Biblioteka jest chyba jedynym miejscem w szkole, w którym uczniowie mogą oddać się swoim pasjom i samodzielnemu poznawaniu świata. Co zrobić, by pomóc im wyzwolić się z myślenia o testach i egzaminach? Jak stworzyć warunki do myślenia, poszukiwania odpowiedzi i zadawania pytań? Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną, by sprzyjała twórczej aktywności?

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa