Patronaty 2014

Patronaty 2014

„IX Kongres Zarządzania Oświatą”

Program Kongresu   I. BLOK PROGRAMOWY – POLITYKA OŚWIATOWA.   Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską.   II. EDUKACJA FILMOWA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.   Blok wspierany przez środowisko filmowe. Współpraca: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, MKiDN. Przewidujemy: zwiedzanie Muzeum Kinematografii, łódz-kiej „filmówki”, Muzeum Animacji, Muzeum Fabryki, studiów produkcyjnych, warsztaty animacji w Semafor, Muzeum MS2, kino IMax, warsztaty realizacji filmowej, […]

Konferencja „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU”

Konferencja ma na celu przedstawienie innowacyjnych metod kształcenia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania cyfrowych narzędzi podczas zajęć. Będzie to również przestrzeń do podsumowania ponad trzyletnich intensywnych działań nad wypracowaniem, wdrażaniem i testowaniem w polskich szkołach Strategii edukacyjnej i Programu nauczania-uczenia się przedmiotów infotechnicznych wypracowanych w ramach projektu pn. “Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji”.

II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 12–13 czerwca 2014 r. do Krakowa. Proponujemy temat niezwykle ważny dla placówek bibliotecznych, dotyczący zasobów – Kolekcje w bibliotekach pedagogicznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej”

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jest postać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego?

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to dwudniowe spotkanie, podczas którego nauczyciele z całego kraju będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz trendami panującymi w edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa