Patronaty 2014

Patronaty 2014

„IX Kongres Zarządzania Oświatą”

Program Kongresu   I. BLOK PROGRAMOWY – POLITYKA OŚWIATOWA.   Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską.   II. EDUKACJA FILMOWA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.   Blok wspierany przez środowisko filmowe. Współpraca: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, MKiDN. Przewidujemy: zwiedzanie Muzeum Kinematografii, łódz-kiej „filmówki”, Muzeum Animacji, Muzeum Fabryki, studiów produkcyjnych, warsztaty animacji w Semafor, Muzeum MS2, kino […]

Konferencja „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU”

Konferencja ma na celu przedstawienie innowacyjnych metod kształcenia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania cyfrowych narzędzi podczas zajęć. Będzie to również przestrzeń do podsumowania ponad trzyletnich intensywnych działań nad wypracowaniem, wdrażaniem i testowaniem w polskich szkołach Strategii edukacyjnej i Programu nauczania-uczenia się przedmiotów infotechnicznych wypracowanych w ramach projektu pn. “Strategia Wolnych i Otwartych […]

II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 12–13 czerwca 2014 r. do Krakowa. Proponujemy temat niezwykle ważny dla placówek bibliotecznych, dotyczący zasobów – Kolekcje w bibliotekach pedagogicznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej”

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jest postać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego?

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to dwudniowe spotkanie, podczas którego nauczyciele z całego kraju będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz trendami panującymi w edukacji.

23 Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland

Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania psychologii i nowinek technicznych z zakresu informatyki. Nie zabraknie również okazji do wymiany doświadczeń, praktycznych warsztatów czy też bezpośredniego kontaktu z licznymi wydawnictwami.

„IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb”

Zapraszamy do udziału w IV Warszawskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy mogą śpiewać dowolne piosenki, jednakże w tym roku organizatorzy zachęcają do wyboru piosenek z elementami ludowymi. Za najlepsze wykonanie piosenki z elementami muzyki ludowej zostanie przyznana nagroda specjalna.

VI Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących Na Rzecz Integracji „Kreatywni w szkole – kreatywni w życiu”

Celem naszych spotkań kongresowych jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, podkreślenie istoty integracji, przekonanie, że uczestnictwo w społeczeństwie nie powinno dotyczyć sprawności umysłowej czy fizycznej człowieka, ale być związane z jego prawami. Należy tworzyć przyjazne środowisko i warunki do maksymalnego rozwoju każdego dziecka, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

V edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

Międzynarodowy Konkurs „Matematyka w obiektywie” jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010, przez Uniwersytet Szczeciński w celu wspomagania i popularyzowania edukacji matematycznej na wszystkich poziomach nauczania poprzez fotografię. Stanowi połączenie dwóch, często rozumianych rozłącznie, płaszczyzn poznawczych: nauki i sztuki.

VIII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Biblioteka jest chyba jedynym miejscem w szkole, w którym uczniowie mogą oddać się swoim pasjom i samodzielnemu poznawaniu świata. Co zrobić, by pomóc im wyzwolić się z myślenia o testach i egzaminach? Jak stworzyć warunki do myślenia, poszukiwania odpowiedzi i zadawania pytań? Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną, by sprzyjała twórczej aktywności?