Patronaty 2014

Patronaty 2014

Młodzieżowa kampania Rady Europy „Bez nienawiści”

Kampania „Bez nienawiści” jest polską częścią młodzieżowej kampanii Rady Europy. Stara się rozwiązać problem małej wiedzy i świadomości dotyczącej powodów i skutków mowy nienawiści w Internecie, a także małego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawisku. Promuje i kształci do korzystania z multimedialnych narzędzi do pokazywania solidarności ofiarami i przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

Konkurs Tesco dla Szkół – „Kulinarni odkrywcy”

Program Tesco dla Szkół od 12 lat wspiera polskie szkoły, otwierając przed nimi możliwość poprawy swojego wyposażenia dydaktycznego oraz wspomagając nauczycieli w rozwijaniu cennych umiejętności i kompetencji wśród dzieci i młodzieży. Od pierwszej edycji (w 2002 r.) program wspomógł ponad 11 tysięcy szkół nowoczesnym sprzętem dydaktycznym i sportowym (m.in. komputery, tablice multimedialne, sprzęt sportowy) o […]

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” – IV edycja

Czwarta edycja programu "Śniadanie Daje Moc" bazuje na naszych sprawdzonych, rozpoznawalnych działaniach oraz, ze względu na wzrost zainteresowania naszym przedsięwzięciem, wprowadzamy nowe pomysły, atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W dalszym ciągu nauczyciele będą prowadzili zajęcia w Klubach Śniadanie Daje Moc, podczas których omówią […]

V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

Konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”

Celem wydarzenia jest popularyzacja stosowania innowacyjnych form urozmaicenia edukacji, szczególnie w zakresie nauki przedsiębiorczości. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji, która przede wszystkim ma za zadanie nauczyć młodzież, nauczycieli oraz szkoleniowców wykorzystywania w nauce narzędzi on-line pomagających przełożyć wiedzę na praktykę.

Konferencja „Dysleksja wśród dorosłych. Wyzwania dla pracodawcy i nauczyciela”

Dysleksja występuje u co dziesiątej dorosłej osoby i jest tematem, z którym borykają się uczniowie wyższe, a także centra edukacji dorosłych w całym kraju. Trudności dyslektyczne są jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń szkolnych i akademickich. Wiążą się z tym dalsze problemy ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Niestety nie są szeroko znane sposoby wsparcia tych osób ani […]

„Akademia Letnia ŻIH”

Program Akademii, obejmuje wykłady, warsztaty, wizytę na cmentarzu żydowskim, spacer tematyczny śladami żydowskich pisarzy, a przede wszystkim udział nauczycieli i społeczeństwa Warszawy w Marszu Pamięci, w tym roku dedykowanym naszemu Patronowi, Emanueowi Ringelblumowi.

Idź do góry