Patronaty 2014

Patronaty 2014

Warszawskie Seminaria Oświatowe

Cykl spotkań "Warszawskie Seminaria Oświatowe" to przedsięwzięcie mające na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także dyrektorów placówek w zakresie tworzenia strategii oświatowych, zarzadzania oświatą, monitorowania, efektywnego finansowania.

Młodzieżowa kampania Rady Europy „Bez nienawiści”

Kampania „Bez nienawiści” jest polską częścią młodzieżowej kampanii Rady Europy. Stara się rozwiązać problem małej wiedzy i świadomości dotyczącej powodów i skutków mowy nienawiści w Internecie, a także małego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawisku. Promuje i kształci do korzystania z multimedialnych narzędzi do pokazywania solidarności ofiarami i przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

Konkurs Tesco dla Szkół – „Kulinarni odkrywcy”

Program Tesco dla Szkół od 12 lat wspiera polskie szkoły, otwierając przed nimi możliwość poprawy swojego wyposażenia dydaktycznego oraz wspomagając nauczycieli w rozwijaniu cennych umiejętności i kompetencji wśród dzieci i młodzieży. Od pierwszej edycji (w 2002 r.) program wspomógł ponad 11 tysięcy szkół nowoczesnym sprzętem dydaktycznym i sportowym (m.in. komputery, tablice multimedialne, sprzęt sportowy) o […]

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” – IV edycja

Czwarta edycja programu "Śniadanie Daje Moc" bazuje na naszych sprawdzonych, rozpoznawalnych działaniach oraz, ze względu na wzrost zainteresowania naszym przedsięwzięciem, wprowadzamy nowe pomysły, atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W dalszym ciągu nauczyciele będą prowadzili zajęcia w Klubach Śniadanie Daje Moc, podczas których omówią […]

V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

Konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”

Celem wydarzenia jest popularyzacja stosowania innowacyjnych form urozmaicenia edukacji, szczególnie w zakresie nauki przedsiębiorczości. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji, która przede wszystkim ma za zadanie nauczyć młodzież, nauczycieli oraz szkoleniowców wykorzystywania w nauce narzędzi on-line pomagających przełożyć wiedzę na praktykę.

Konferencja „Techniki Dobrej Edukacji”

Serdecznie zapraszamy na konferencję TECHNIKI DOBREJ EDUKACJI, w ramach której można wziąć udział w rozwijaniu innowacyjnej koncepcji edukacyjnej Stowarzyszenia Dobra Edukacja – Programu Dobrej Edukacji, a także zapoznać się z szeregiem rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji.

Konferencja „Dysleksja wśród dorosłych. Wyzwania dla pracodawcy i nauczyciela”

Dysleksja występuje u co dziesiątej dorosłej osoby i jest tematem, z którym borykają się uczniowie wyższe, a także centra edukacji dorosłych w całym kraju. Trudności dyslektyczne są jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń szkolnych i akademickich. Wiążą się z tym dalsze problemy ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Niestety nie są szeroko znane sposoby wsparcia tych osób ani […]

„Akademia Letnia ŻIH”

Program Akademii, obejmuje wykłady, warsztaty, wizytę na cmentarzu żydowskim, spacer tematyczny śladami żydowskich pisarzy, a przede wszystkim udział nauczycieli i społeczeństwa Warszawy w Marszu Pamięci, w tym roku dedykowanym naszemu Patronowi, Emanueowi Ringelblumowi.