Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Festiwal naukowy ”Pociąg do matematyki”

Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i programistycznych, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia oraz zapoznanie uczestników z platformami matematyczno-informatycznymi.

II Konferencja i Targi „Edu IT. Nowe Technologie w edukacji”

Czy da się własnoręcznie zbudować komputer i czy Wasi uczniowie już to zrobili? Czy komputerem może zawładnąć tylko mysz i co by było gdyby do komputera wpiąć marchewkę? Po co w szkole nowe technologie i jak sprawić by nowe technologie pomagały w pracy? Jak skutecznie korzystać z cyfrowych narzędzi na lekcjach? Na te i inne […]

Polsko – rumuńska wymiana doświadczeń

1 października gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Rumunii ­­– pracowników Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz nauczycieli historii. Nasi goście byli szczególnie zainteresowani podstawą programową dotyczącą nauczania historii. Ewa Bobińska omówiła projekty realizowane przez ORE w ramach nauczania historii najnowszej. Edukację historyczną w polskim systemie edukacji omówiła Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej. […]

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”

Program PoZdro jest odpowiedzią na ogłoszoną przez WHO epidemię otyłości, rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne. Jednym z elementów programu jest wsparcie środowiska szkolnego i wyposażenie placówek w odpowiednie narzędzia służące edukacji zdrowotnej.