Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Patronaty 2020

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce X Dzielnicowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie 11.03.2020 r. XIX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 29–29 marca 2020 r. Borowie IX Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Polski Komitet Normalizacyjny 20 marca 2020 r. Warszawa II Konferencja Naukowa „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia” Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienne 26–27.03.2020 Skarżysko-Kamienna I Międzynarodowa […]

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators.

Wizyta delegacji z Uzbekistanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

W dniach 24−30 marca 2019 r. przebywała w Warszawie delegacja z Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu (MEPU). Goście byli zainteresowani polskimi działaniami na rzecz zwiększenia dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej oraz rozwojem alternatywnej edukacji przedszkolnej.

Nowe kompetencje – więcej możliwości!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą form doskonalenia, które zaplanowaliśmy w roku 2019. To niemal sto bezpłatnych szkoleń, kursów stacjonarnych, e-learningowych, seminariów, warsztatów i konferencji! Umożliwiamy zdobywanie kompetencji w dwunastu obszarach tematycznych: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie nauczycieli, edukacja językowa, edukacja wczesnoszkolna, kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kształcenie zawodowe, resocjalizacja i socjoterapia, specjalne potrzeby edukacyjne, wychowanie i profilaktyka, zarządzanie oświatą. Przypominamy, że rekrutacje na poszczególne […]

Patronaty 2019

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Program edukacyjny „Drogowe ABC” Polski Czerwony Krzyż marzec–czerwiec 2019 cała Polska Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły Kuratorium Oświaty w Łodzi 5 marca 2019 Łódź XVIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w  Halowej Piłce Nożnej – Borowie 2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 6–7 kwietnia 2019 Borowie VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole. […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa