Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Wizyta nauczycieli z USA w ORE

W dniu 19 lipca 2012 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej „Nauczanie o Holokauście”. Wicedyrektor ORE Pani Marlena Fałkowska przedstawiła Gościom profil działania i misję Ośrodka. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Pani Ewy Bobińskiej – koordynatora projektów dotyczących nauczania o historii i kulturze Żydów, która przedstawiła sposób uczenia […]

Wizyta studyjna w Słowenii

W dniach 27-31 maja br., w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji (Wydziału Projektów) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Słowenii.

TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne – WUZ

Ukazuje się od 2005 roku jako nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się. W marcu 2012 r. otrzymało nową szatę graficzną i nowy układ treści. Każdy numer „Trendów” w obecnym wydaniu rozpoczyna Rozmowa z… – wywiad […]

Medioteka Edukacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji

Medioteka Edukacyjna ORE od 1994 roku udostępnia zbiory (książki, czasopisma, multimedia) związane z szeroko pojętym doskonaleniem nauczycieli: wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii, metod nauczania, zarządzania, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa i inne; poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli; modelowe podręczniki obudowane dydaktycznie; wybrane programy nauczania; wydawnictwa placówek doskonalenia nauczycieli; czasopisma edukacyjne; wybrane pomoce dydaktyczne; opracowania będące efektem programów […]

Wydział Upowszechniania Zasobów − Kontakt

Kierownik Wydziału Agnieszka Brodowska tel. 22 345 37 33 e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl Zastępca Kierownika Wydziału Łukasz Eisenbart tel. 22 345 37 32 e-mail: lukasz.eisenbart@ore.edu.pl Zespół Komunikacji Społecznej Piotr Czajka tel. 22 345 37 10 e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl Agata Jarnutowska-Wrzodak tel. 22 345 37 03 e-mail: agata.jarnutowska@ore.edu.pl Ewa Jaworska tel. 22 345 37 65 e-mail: ewa.jaworska@ore.edu.pl Monika Pawlewska […]