Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Nowe kompetencje – więcej możliwości!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą form doskonalenia, które zaplanowaliśmy w roku 2019. To niemal sto bezpłatnych szkoleń, kursów stacjonarnych, e-learningowych, seminariów, warsztatów i konferencji! Umożliwiamy zdobywanie kompetencji w dwunastu obszarach tematycznych: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie nauczycieli, edukacja językowa, edukacja wczesnoszkolna, kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kształcenie zawodowe, resocjalizacja i socjoterapia, specjalne potrzeby […]

Patronaty 2019

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Program edukacyjny „Drogowe ABC” Polski Czerwony Krzyż marzec–czerwiec 2019 cała Polska Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły Kuratorium Oświaty w Łodzi 5 marca 2019 Łódź XVIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w  Halowej Piłce Nożnej – Borowie 2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 6–7 kwietnia 2019 Borowie VIII Ogólnopolska […]

Wizyta studyjna z Ukrainy

Flaga Polski i flaga Ukrainy

13 kwietnia 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyjmował gości z Ukrainy. Odwiedzili nas metodycy i nauczyciele, m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytutu Lwowskiego, Miejskiego Centrum Rozwoju Oświaty we Lwowie, ośrodka zajęć pozaszkolnych, koordynatorzy programów edukacyjnych,

Patronaty 2018

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce XVII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej w Borowie 2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 17–18 marca 2018 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Fundacja Akademia Młodych Odkrywców 16 stycznia–22 czerwca 2018 Ogólnopolska olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach Instytut Nowych Technologii grudzień 2017–kwiecień 2018 X Ogólnopolski Konkurs […]

Patronaty 2016

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Spotkania konsultacyjne NESsT Empowers NESsT listopad 2016 – marzec 2017 Warszawa 7 Edycja Konkursu „Żyj smacznie i zdrowo” Synertime Sp. z o.o. grudzień 2016 – czerwiec 2017 cała Polska III Konferencja „Edu IT. Nowoczesne technologie w edukacji” Śląska Sieć Metropolitalna 8 grudnia 2016 Gliwice Konferencja pedagogiczna „Edukacja ma przyszłość” Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji […]

Patronaty 2017

  Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Konferencja „Matematyka. Lubię to!” Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 10–13 lutego 2017 Wrocław IX Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Geometryczne Eksplozje” Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 16 marca 2017 Warszawa Konferencja „Edukacja medialna i programowanie w Cyfrowej Szkole” Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni 17–18 lutego 2017 Września Wyzwanie […]

Wydział Upowszechniania Zasobów – zadania

Do zadań Wydziału Upowszechniania Zasobów (WUZ) należy w szczególności: Planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka. Realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami. Upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka w zakresie wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego. Upowszechnianie i promowanie […]

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji […]

Regulamin publikowania informacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) ore.edu.pl, w tym: newsletter.ore.edu.pl, https://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji/, youtube.com/user/oreedu) są narzędziami komunikacji z odbiorcami oraz przestrzenią upowszechniania zasobów edukacyjnych Ośrodka. W części serwisu pod nazwą „ORE poleca” oraz w newsletterze na profilach społecznościowych mogą być zamieszczane informacje wytworzone przez podmioty zewnętrzne, podejmujące inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji. Ośrodek upowszechnia w szczególności wydarzenia […]

Idź do góry