Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Cyfryzacja procesów back-office w ORE

Projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania […]

Patronaty 2020

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce X Dzielnicowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie 11.03.2020 r. XIX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 29–29 marca 2020 r. Borowie IX Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Polski Komitet Normalizacyjny 20 marca 2020 r. Warszawa II Konferencja Naukowa „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia” Zespół […]

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa