Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Wizyta studyjna z Ukrainy

Flaga Polski i flaga Ukrainy

13 kwietnia 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyjmował gości z Ukrainy. Odwiedzili nas metodycy i nauczyciele, m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytutu Lwowskiego, Miejskiego Centrum Rozwoju Oświaty we Lwowie, ośrodka zajęć pozaszkolnych, koordynatorzy programów edukacyjnych,

Patronaty 2018

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce XVII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej w Borowie 2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 17–18 marca 2018 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych “Świetlik” Fundacja Akademia Młodych Odkrywców 16 stycznia–22 czerwca 2018 Ogólnopolska olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach Instytut Nowych Technologii grudzień 2017–kwiecień 2018 X Ogólnopolski Konkurs […]

Patronaty 2016

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Spotkania konsultacyjne NESsT Empowers NESsT listopad 2016 – marzec 2017 Warszawa 7 Edycja Konkursu „Żyj smacznie i zdrowo” Synertime Sp. z o.o. grudzień 2016 – czerwiec 2017 cała Polska III Konferencja „Edu IT. Nowoczesne technologie w edukacji” Śląska Sieć Metropolitalna 8 grudnia 2016 Gliwice Konferencja pedagogiczna „Edukacja ma przyszłość” Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji […]

Patronaty 2017

  Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Konferencja „Matematyka. Lubię to!” Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 10–13 lutego 2017 Wrocław IX Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej “Geometryczne Eksplozje” Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 16 marca 2017 Warszawa Konferencja „Edukacja medialna i programowanie w Cyfrowej Szkole” Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni 17–18 lutego 2017 Września Wyzwanie […]

Wydział Upowszechniania Zasobów – zadania

Do zadań Wydziału Upowszechniania Zasobów (WUZ) należy w szczególności: Planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka. Realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami. Upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka w zakresie wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego. Upowszechnianie i promowanie […]

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji […]

Regulamin publikowania informacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) ore.edu.pl, w tym: newsletter.ore.edu.pl, https://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji/, youtube.com/user/oreedu) są narzędziami komunikacji z odbiorcami oraz przestrzenią upowszechniania zasobów edukacyjnych Ośrodka. W części serwisu pod nazwą „ORE poleca” oraz w newsletterze na profilach społecznościowych mogą być zamieszczane informacje wytworzone przez podmioty zewnętrzne, podejmujące inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji. Ośrodek upowszechnia w szczególności wydarzenia […]

Wizyta studyjna nauczycieli z Austrii

14 lipca gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 18-osobową delegację austriackich nauczycieli szkół średnich, zajmujących się w swojej pracy z uczniami tematyką żydowską, Holokaustem i zagadnieniami związanymi z II wojną światową. Wizyta została przygotowana we współpracy z Ambasadą RP w Austrii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czytaj więcej

Wizyta studyjna z Macedonii w ORE

30 maja gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Republice Macedonii. Celem wizyty w naszym kraju było poznanie polskich doświadczeń we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przedstawiła system naszego szkolnictwa zawodowego i zmiany, jakie zachodzą w nim na skutek reformy.

Przedstawiciele włoskiego systemu szkolenia zawodowego w ORE

Wczoraj (30 listopada) gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli włoskiego systemu szkolenia zawodowego z Regionu Piemont. Czternastoosobowa grupa składała się z przedstawicieli centrum szkolenia, dyrektorów szkół i ośrodków doskonalenia zawodowego, przedstawicieli urzędów pracy, władz lokalnych odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe.

Idź do góry