Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy – prezentacja wyników badań

Zapraszamy do udziału w konferencji „Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi − prezentacja wyników badań naukowych”, która odbędzie się 27 stycznia 2017 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ich kształcenie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej wciąż rodzi wiele pytań i stanowi wyzwanie dla szkół. Zagadnienie wymaga głębokiej refleksji, zmierzającej do zmiany nastawienia oraz poszukiwania kreatywnych rozwiązań, które będą sprzyjały tworzeniu korzystnych warunków edukacyjnych i wychowawczych.