Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Szkolenie „Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych – doświadczenia, inspiracje, dylematy”

Beratung, Coaching, Berater, Entwicklung, Führung, Unterstützung, Einzelcoaching, Wegweiser, Richtung, Möglichkeiten, beraten, zeigen, Führungskraft, aufzeigen, führen, Business, Workshop, Ziel, erfolg, lernen, Seminar, Hilfe, Kundenberater, Service, aufwärts, coach, Training, Motivation, Lösung, Kompetenz, Optimierung, Strichmännchen

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych – doświadczenia, inspiracje, dylematy”, które odbędzie się w dniach 17–18 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera i uczestniczą w organizacji pracy edukacyjno-terapeutycznej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie źródłem wielu informacji i inspiracji do codziennej […]

Ogólnopolski Dzień Talentów – 21 marca

Zapraszamy wszystkie Szkoły Odkrywców Talentów i Miejsca Odkrywania Talentów do podejmowania działań związanych z obchodami Dnia Talentów. Zachęcamy, aby w szkołach i placówkach odbyły się prezentacje mocnych stron uczniów, a także form i metod pracy nauczycieli.

Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Hand draw social network on black board using chalk

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji prowadzone są ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (sieć 6) oraz Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (sieć 7).

Wielokulturowość w polskiej szkole

Zjawisko migracji jest w Polsce coraz bardziej widoczne. Stawia to przed systemem edukacji wyzwania związane z organizacją kształcenia uczniów pochodzących z różnych kultur. Szkoły odgrywają ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich. Jakie trudności mogą pojawić się w szkole, do której uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym?

Szkolenie „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Science concept: Book on Blue puzzle pieces background, 3D rendering

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się w dniach 27–29 marca 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Szkolenie „Możliwości wykorzystania metody tutoringu szkolnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie Możliwości wykorzystania metody tutoringu szkolnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które odbędzie się w dniach 15–16 marca 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ewaluacja

O konieczności kompleksowego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) rozmawiali uczestnicy konferencji dotyczącej Modelu Lokalnej Współpracy. 27 stycznia 2017 r. w ORE spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST), poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorzy szkół/przedszkoli i specjaliści, którzy zapoznali się z wynikami ewaluacji Modelu.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

W publikacji podjęto próbę opisu funkcjonowania uczniów ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością. Zwrócono także uwagę na ważne aspekty pracy edukacyjno-wychowawczej oraz zaprezentowano metody pracy, które mogą być inspiracją dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych i specjalistów z placówek.

„Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” – szkolenie

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, które odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Centrum szkoleniowym w Sulejówku.