Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

„Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)” – taki tytuł miało spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbyło się 21 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE). Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i ORE oraz przedstawiciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Zmiany regulaminów SOT i MOT

Informujemy o zmianach w regulaminach przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” (SOT) i tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów” (MOT). Zmiany w zapisach dotyczą przede wszystkim aktualizacji regulacji prawnych. Dodano także nowy typ placówek, które mogą ubiegać się o tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” – młodzieżowe ośrodki wychowawcze ze szkołami. Zapraszamy do współpracy!

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 9–10 lipca 2018 r. odbyło się piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty” to cykl form doskonalenia organizowanych przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) ORE. Podczas szkolenia, które odbyło się w dniach 11–13 czerwca 2018 r. w Sulejówku, zastanawiano się, czym jest edukacja włączająca na III etapie kształcenia.

„Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej” – szkolenie

Zajęcia plastyczne z elementami matematyki

W dniach 28–29 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się szkolenie „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej” zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Idź do góry