Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Zmiany regulaminów SOT i MOT

Informujemy o zmianach w regulaminach przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” (SOT) i tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów” (MOT). Zmiany w zapisach dotyczą przede wszystkim aktualizacji regulacji prawnych. Dodano także nowy typ placówek, które mogą ubiegać się o tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” – młodzieżowe ośrodki wychowawcze ze szkołami. Zapraszamy do współpracy!

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 9–10 lipca 2018 r. odbyło się piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty” to cykl form doskonalenia organizowanych przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) ORE. Podczas szkolenia, które odbyło się w dniach 11–13 czerwca 2018 r. w Sulejówku, zastanawiano się, czym jest edukacja włączająca na III etapie kształcenia.

„Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej” – szkolenie

Zajęcia plastyczne z elementami matematyki

W dniach 28–29 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się szkolenie „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej” zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny

fot. Fotolia.com

W dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się szkolenie poświęcone edukacji włączającej w szkołach i placówkach ogólnodostępnych na II etapie edukacyjnym. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami, które służą efektywnemu wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), oraz upowszechnienie wiedzy w zakresie realizacji edukacji włączającej.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji – wizyta delegacji z Estonii

Prezentacja systemu edukacji w Estonii

W dniach 17–18 maja Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł trzyosobową delegację z Estonii w ramach wizyty studyjnej, którą zorganizował Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych na prośbę Fundacji Innove. Głównym celem działań i zainteresowań Fundacji, która jest agendą Ministerstwa Edukacji w Estonii, jest rozwój edukacji ogólnej i zawodowej oraz poradnictwa przez całe życie.

Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

„Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej”- szkolenie

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej”, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Idź do góry