Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna

Źródło: pixabay.com

W Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w dniach 25–26 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna”. Organizatorem formy doskonalenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE). Szkolenie otworzyła Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, która wskazała rolę i znaczenie oddziaływań szkoły na rozwój uczniów. Przedstawiła także ofertę Ośrodka Rozwoju Edukacji jako centralnej placówki doskonalenia nauczycieli. Pierwszego […]

Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Chłopiec trzyma lunetę
Źródło: https://pixabay.com/

W dniach 30–31.03.2023 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV–VIII szkoły podstawowej” W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału oraz Izabella Kaczyńska – specjalista w Wydziale kadry systemu oświaty, w tym przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści) W pierwszym dniu […]

Szkolenie Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna

Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  szkoleniu „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna”, które odbędzie się w dniach 25–26 kwietnia 2023 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Cele szkolenia: doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną w edukacji wczesnoszkolnej; poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie zasobów i indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście planowania i organizacji […]

Szkolenie W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela

Źródło: shutterstock.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela, które odbędzie się 20-21 kwietnia 2023 r. Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat znaczenia dobrostanu dla efektywnej pracy w szkole. Podczas dwudniowego szkolenia chcemy poruszyć kwestie dotyczące roli samooceny i samoakceptacji jako elementów budowania dobrostanu, […]

Sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej placówek specjalnych. Zaproszenie do udziału.

Źródło: pixabay.com/

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych, która będzie prowadzona do 11 lipca 2023 r.  na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl Działania sieci będą dotyczyły  wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązań w odniesieniu do roli szkół i placówek specjalnych w kontekście współpracy z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi, a także poszerzania wiedzy  w zakresie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa