Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Międzynarodowa konferencja „Włączanie w działaniu. Holistyczne podejście do edukacji włączającej w szkołach”

Międzynarodowa konferencja “INCLUSION IN ACTION: A HOLISTIC APPROACH TO INCLUSION IN SCHOOLS  odbyła się w dniu 17 maja 2023 roku w Brukseli. Poświęcona była dyskusji na temat działań wspierających upowszechnianie edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej, mających na celu wprowadzanie zmian w codziennej praktyce edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym. Konferencja miała charakter podsumowujący realizację międzynarodowego projektu Insclusive Schools2 realizowanego przez Fundację British Council Polska we współpracy z partnerami: CESIE (Włochy), ESHA (Holandia), InterActing […]

Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia

Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia”, które odbędzie w terminie 5–26 czerwca 2023 r. na platformie e-kursy.ore.edu.pl. Szkolenie ma na celu poszerzenia wiedzy oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem. Szkolenie zorganizowane jest formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się […]

Sieć współpracy i samokształcenia „Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych”

Źródło: trueffelpix _Photogenica

Sieć współpracy i samokształcenia pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych, rozpoczęła swoje działania, które konsolidują środowisko szkół i placówek specjalnych. Podczas trzech miesięcy funkcjonowania sieci będziemy podejmować dyskusje na temat edukacji w kontekście zasobów i potrzeb szkolnictwa specjalnego oraz wyzwań wynikających ze zmian w szkolnictwie ogólnodostępnym. Naszym celem jest poznanie potrzeb i zasobów tego środowiska.  Przestrzeń sieci […]

Szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

Źródło: Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji […]

W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela

Źródło: Photogenica.pl

W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie, którego tematem było budowanie dobrostanu nauczyciela. Organizatorem formy doskonalenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE). Podczas dwudniowego wydarzenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące roli samooceny i samoakceptacji jako elementów budowania dobrostanu, jak również przedstawione sposoby redukowania napięć i praktycznego budowania odporności psychicznej. Formuła wydarzenia miała charakter warsztatowy, ponieważ […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa