Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bank Dobrych Praktyk − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce. Dobre praktyki w obszarze organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia […]

Zwiększenie kompetencji kadr pedagogicznych w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji realizuje program doskonalenia kadr w obszarze „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”. Dopiero od 2005 r. oddziaływania wobec małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny zostały prawnie usankcjonowane jako zadanie systemu edukacji. Wcześniej problematyką tą zajmował się resort zdrowia, w naturalny sposób proponując podejście typowo medyczne, w którym […]

Uczeń zdolny − Kontakt

  Osoby odpowiedzialne za Ucznia Zdolnego:   Katarzyna Stępniak Kierownik Wydziału tel.: 22 570 83 34 katarzyna.stepniak@ore.edu.pl Wioletta Jaskólska tel.: 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl     Wszelkie zapytania dotyczące SOT/MOT prosimy kierować na adres: talenty@ore.edu.pl   

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym – archiwum projektu

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany był od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem strategicznym projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z […]

Olimpiady dla gimnazjalistów – archiwum projektu

Olimpiady pilotażowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010–2014 organizował wraz z partnerami 4 olimpiady pilotażowe. Są to olimpiady: Olimpiada Języka Hiszpańskiego Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Partnerami […]

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”.  Celem projektu jest wdrażanie zmiany jakościowej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania – zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Projekt adresowany jest do: nauczycieli-konsultantów, psychologów i pedagogów ODN posiadających kompetencje w zakresie doskonalenia […]

Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Akty prawne

Akty prawne powiązane z zagadnieniami, którymi zajmuje się Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017r. poz. 1189); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r. poz.1575); Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli na każdym etapie […]

Idź do góry