Co słychać w SOT-MOT

Co słychać w SOT-MOT

„Zaczytany Targówek”

VIII Ogród Jordanowski Celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także kreowanie potrzeb czytelniczych w rodzinach. W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące działania: Krąg Narracji (miejsce spotkań czytelniczych, które powstało na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego); Księga Ulubionych Bajek Dzieci z Targówka (wielka księga, w której zawarte zostały bajki i ilustracje, wybrane i wykonane w przedszkolach i szkołach naszej dzielnicy); Książka w podróży (miejsca służące do wymiany […]

Wolontariat w bursie

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach  Od wielu lat w bursie są podejmowane różne inicjatywy związane z wolontariatem. W grudniu 2015 r. po raz czwarty odbyły się uroczyste obchody Dnia Wolontariusza. W trakcie uroczystości wychowankowie niebędący wolontariuszami, dowiedzieli się, co to jest wolontariat i na czym polega. Poznawali doświadczenia wolontariuszy, ich własne refleksje i opinie.

Akademia Młodych Twórców

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizowany jest projekt „Akademia Młodych Twórców”. W jego ramach prowadzone są cotygodniowe, dwugodzinne, nieodpłatne zajęcia edukacyjnie dla dzieci i młodzieży zainteresowanej informatyką.