Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Nowa Ukraińska Szkoła 2

W dniach 18–23 września w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Wzięło w nim udział 28 autorów Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 Szkoły Początkowej. Autorzy programów reprezentowali m.in. niezależne ośrodki naukowo-metodyczne, obwodowe instytuty podyplomowej oświaty pedagogicznej oraz prywatne i publiczne szkoły ze Lwowa, z Kijowa, Charkowa, Żytomierza, Iwano-Frankowska i Kołomyji.

Warsztaty dla nauczycieli „Inwestowanie na rynku finansowym – jak to działa?”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) włączył się w pilotażową edycję Światowego Tygodnia Inwestora (World Investor Week), organizując warsztaty pogłębiające wiedzę na temat inwestowania na rynku finansowym. Warsztaty dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, przedmiotów zawodowych, a także innych nauczycieli realizujących edukację finansową odbędą się 6 października 2017 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru […]

Rekrutacja Szkół i Liderów do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza Szkoły podstawowe i Liderów szkolnych prowadzących 10-osobowe zespoły nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowane problematyką edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 roku.

Wizyta studyjna nauczycieli z Austrii

14 lipca gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 18-osobową delegację austriackich nauczycieli szkół średnich, zajmujących się w swojej pracy z uczniami tematyką żydowską, Holokaustem i zagadnieniami związanymi z II wojną światową. Wizyta została przygotowana we współpracy z Ambasadą RP w Austrii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czytaj więcej

Nabór uczestników międzynarodowego seminarium szkoleniowego w Yad Vashem

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowuje nabór uczestników październikowego seminarium w Światowym Centrum Pamięci o Holokauście w Instytucie Yad Vashem (Izrael). Dokładny termin seminarium podamy wkrótce, otwierając jednocześnie rekrutację w serwisie www.szkolenia.ore.edu.pl.

„Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów” – po szkoleniu

W dniach 24–26 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie „Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej” zorganizowane przez Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości.

Szkolenia w zakresie edukacji historycznej i wychowania do wartości w roku szkolnym 2016/2017

„Październik 1956”. Wykorzystanie filmu i wystawy o tematyce historycznej w edukacji Realizacja: 9–11.12.2016, CS ORE w Sulejówku Podczas szkolenia została ukazana geneza procesu tworzenia się procesów społecznych i politycznych prowadzących do Polskiego Października. Przedstawiono je w aspekcie krajowym i międzynarodowym, ukazano jego skutki (m.in. zwiększenie wolności słowa i swobód obywatelskich, destalinizacja, uwolnienie Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, wstrzymanie kolektywizacji rolnictwa, zmiany na szczytach władzy, rozłam w PAX–ie […]

„Jak uczyć o historii Zagłady”, czyli polsko-francuskie seminarium dla nauczycieli

„Jak uczyć o historii Zagłady” to polsko-francuskie seminarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Memorial de La Shoah w Paryżu, we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Odbywało się w Warszawie w dniach 12–17 lutego 2017 r. Uroczystego otwarcia dokonali dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE oraz Bruno Bayer – dyrektor ds. stosunków międzynarodowych Memorial de la Shoah.

Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce

W dniach 18–20 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie nauczycieli w ramach kolejnej, 14. edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”, pod hasłem Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce – o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma”.

30. seminarium dla nauczycieli w Instytucie Yad Vashem

Historia Żydów, przyczyny i przebieg Zagłady, kultura i historia współczesnego Izraela to główne tematy 30. seminarium dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 5–13.02.2017 r. w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu.