Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Rozpoczęła się rekrutacja do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie będą musieli zrealizować projekt w sposób trwały upamiętniający losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918–1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza środowisko szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która będzie przebiegać w dniach 25–31 marca pod hasłem Learn.Save.Earn – „Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj”. Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły w kampanii GMW jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym […]

„Jak uczyć o Shoah?”. Seminarium zagraniczne dla nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

fot.www.memorialdelashoah.org

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Musée et Centre de documentation juive contemporaine Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają do udziału w seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kultury Żydów. Seminarium organizowane w ramach projektu „Pamięć i edukacja” odbędzie się w Paryżu w dniach 18–21 marca 2019 r.

Dzieje emigracji niepodległościowej 1939–1989. Polski Paryż

W dniach 11–12 stycznia nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego wzięli udział w pierwszym spotkaniu drugiej edycji szkolenia „Dzieje emigracji niepodległościowej 1939–1989. Polski Paryż”, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Seminarium szkoleniowe w projekcie „Nowa Ukraińska Szkoła 2”

W dniach 1–8 lipca br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Było to pierwsze w tym roku szkolenie dla 40 ukraińskich autorów modelowego ramowego programu oświatowego i wzorcowego programu nauczania dla klas 5–9 szkoły początkowej oraz dla klas 10–12 szkoły średniej.