Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

76. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 1945 r. w trzech częściach obozu − macierzystym Auschwitz I, w Auschwitz II (Birkenau) i w Auschwitz III (Monowitz) − wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów. Większość Niemcy zdołali wcześniej wyprowadzić na zachód w marszach śmierci. Wśród oswobodzonych przeważali więźniowie osadzeni w Auschwitz w 1944 roku − wśród nich dominowali Żydzi.

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Józef Chełmoński „Epizod z Powstania 1863 r.”
Fot. commons.wikimedia.org

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia.

Rok 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

© mychadre77 / Bank zdjęć Photogenica

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań. W 2021 roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego beatyfikacji, pierwotnie zaplanowanej na 2020 […]

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” – konferencja online

Godność, Wolność i Niepodległość

16 grudnia 2020 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja online prezentująca II moduł gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość − Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”,  zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2018–2020”. Konferencję otworzył Przemysław Czarnek − Minister Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, kuratoriów oświaty, […]

Spotkanie z dwunastoma Koordynatorami Regionalnymi Edukacji Globalnej

W dniu 14 października 2020 roku przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WKRSO) ORE spotkali się w systemie zdalnym z dwunastoma Koordynatorami Regionalnymi Edukacji Globalnej w celu prezentacji sprawozdań z realizacji zadań w roku 2019/ 2020 oraz określenia kierunków dalszych działań. Przedstawiony przez uczestników dorobek w zakresie Edukacji Globalnej (EG) wskazał na duże zaangażowanie Koordynatorów oraz efektywność działań, która została wyrażona w różnych przedsięwzięciach z zastosowaniem nowatorskich form i metod […]

81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Agresja sowiecka na Polskę poprzedzona była podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. przez ZSRS i hitlerowskie Niemcy, tak zwanego paktu o nieagresji, który sankcjonował sprawę podziału Europy Wschodniej między obydwu agresorów. Gwarancje bez pokrycia udzielone Polsce przez Wielką Brytanię upewniły zarówno Hitlera, jak Stalina, że mocarstw zachodnich nie trzeba traktować serio.

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kampania wrześniowa

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały terytorium Rzeczypospolitej. Pierwsze uderzenie wroga zostało skierowane na Wieluń, agresja zgodnie z założeniami planu Fall Weiss, odbyła się na całej linii granicy międzypaństwowej. W ten sposób rozpoczęła się totalna ogólnoświatowa wojna trwająca 6 lat. Zmasowany atak wojsk niemieckich spotkał się z dużym oporem ze strony żołnierzy polskich i ludności cywilnej. Przewaga militarna wojsk […]

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” w wersji polskojęzycznej

„Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście” opracowane zostały przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Mają już swoją polskojęzyczną wersję. Materiał adresowany jest do nauczycieli i edukatorów zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz Prawa Człowieka.

Kindertransports – warsztaty online

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają absolwentów seminarium Yad Vashem, nauczycieli zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w warsztatach online.

„Ja a nauczanie o Holokauście” – warsztaty online

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają absolwentów seminarium Yad Vashem, nauczycieli zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w warsztatach online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.