Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Aktualności

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – pielgrzymka

W czerwcu 1979 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Wizyta papieża w dużym stopniu zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz.

30. rocznica IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

fot.niepodlegla.men.gov.pl

1 czerwca 1991 r. rozpoczęła się pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w wolnej Polsce, będąca zarazem czwartą pielgrzymką papieża do ojczyzny. W dniach 1–9 czerwca Papież odwiedził Koszalin, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę, by w sierpniu przyjechać do kraju raz jeszcze, na VI Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Częstochowie.

590. rocznica śmierci Joanny d’Arc

Mija 590. rocznica tragicznej śmierci Joanny d’Arc, zwanej „Dziewicą Orleańską” – zwykłej chłopskiej dziewczyny, która podczas wojny stuletniej poprowadziła Francuzów do licznych zwycięstw nad Anglikami.

160. rocznica śmierci Joachima Lelewela

29 maja 1861 r. zmarł w Paryżu Joachim Lelewel, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, działacz Towarzystwa Patriotycznego i członek Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego.

100. rocznica rozpoczęcia budowy portu w Gdyni

Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie min. Aleksandra Prystora i adm. Jerzego Świrskiego zwiedza port wojenny w Gdyni, 1930 r.

Faktyczne rozpoczęcie budowy portu w Gdyni wyprzedziło o ponad rok oficjalną ustawę w tej sprawie, którą Sejm uchwalił 23 września 1922 r. „Pierwszą łopatę” wbito jednak 29 maja 1921 r., otwierając w ten sposób historię największego projektu gospodarczego niepodległej Polski.

40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

: Szarfa „Niekoronowanemu Królowi Polski” okalająca kwiaty wyłożone podczas pogrzebu kard. Stefana Wyszyńskiego (fot. AAW).

Przed czterdziestoma laty, 28 maja 1981 r. w Warszawie zmarł Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Urodził się w Zuzeli nad Bugiem, w 1901 r., jako syn Stanisława i Julianny z Karpów, która zmarła przy porodzie. Miał liczne rodzeństwo, częściowo przyrodnie. Był wychowankiem cenionego Gimnazjum i Liceum Wojciecha Górskiego w Warszawie oraz Liceum św. Piusa X we Włocławku i Niższego Seminarium Duchownego, gdzie w 1920 r. zdał maturę.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”

Spotkanie online ekspertów: w górnym rzędzie od lewej strony: Dorota Ksok-Borowska − ekspert merytoryczny, Agnieszka Karczewska-Gzik − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich i Agnieszka Ratschka − referent w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Grażyna Wiśniewska − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dolnym rzędzie od lewej: przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Barbara Grzegorczyk − ekspert merytoryczny, Bożena Osik − ekspert merytoryczny.

W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”. Ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji wystąpiła Grażyna Wiśniewska – Wicedyrektor, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Agnieszka Ratschka – koordynator Etyki nie tylko dla smyka.

„Lekcje z klimatem” – webinarium dla nauczycieli

Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza dziś (21 maja 2021 r.) o godz. 12.00 na kolejne webinarium z cyklu „Lekcje z klimatem”. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się między innymi o tym, jak globalne ocieplenie wpływa na nas i nasze otoczenie, w jakie klimatyczne mity wciąż zdarza nam się wierzyć, jak polskie miasta adaptują się do ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz jak radzić sobie […]

550. rocznica urodzin Albrechta Dürera

„Autoportret w futrze” Albrechta Dürera

21 maja obchodzimy 550. rocznicę urodzin artysty uchodzącego za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego renesansu. Albrecht Dürer (1471−1528) urodził się w Norymberdze i tam też zmarł. W latach 1505-1506 odbył podróż do Wenecji, podczas której zetknął się z najsłynniejszymi twórcami włoskiego renesansu – Tycjanem, Giorgionem, il Vecchi’em oraz Giovannim Bellinim, który najbardziej wpłynął na artystę.