Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym dla polskich edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, które odbędzie się w dniach 11–20 marca 2018 r. w Jerozolimie (Izrael).

Letnia Akademia – „Demokracja w szkole”

Czwarta już edycja Letniej Akademii pod tytułem „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka odbywa się w dniach 6 – 14 lipca 2013 roku w Polsce w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Letnia Akademia jest wspólnym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Projekt […]

Pięciolecie Letniej Akademii

Kształtowanie społeczeństw obywatelskich jest obecnie wspólną sprawą dla krajów Europy, niezależnie od ich niedawnej przeszłości – powiedziała Ewa Dudek, wiceminister edukacji narodowej podczas konferencji „Demokracja w szkole”, którą otworzyła wspólnie z Jeanem-Christophem Basem – dyrektorem Rady Europy ds. demokratycznego obywatelstwa i uczestnictwa. Dwudniowa konferencja „Demokracja w Szkole” z okazji piątej rocznicy Letniej Akademii była okazją do podsumowania […]

6. edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole”

Jakiego społeczeństwa chcemy, takiej edukacji potrzebujemy – to myśl przewodnia tegorocznej Letniej Akademii „Demokracja w szkole”, której inauguracja odbywa się właśnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Chcąc rozwijać społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć uczyć i rozwijać demokrację w szkole.

„Demokracja w szkole” po raz siódmy w ORE

W piątek 15 lipca zakończyła się siódma edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Tematem tegorocznej edycji było „Budowanie włączającego środowiska szkolnego dla wszystkich” w szkołach krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

Szkolenie „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja I – Polski Londyn”

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej rozpoczynają nabór na  szkolenie „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989” w ramach czteroletniego projektu. Pierwsza edycja w 2018 roku poświęcona będzie ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Kolejne edycje planowane na lata 2019–2021 przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia przypada 36. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL przestraszone siłą „Solidarności” i presją ZSRR, by sprawy rozwiązać samodzielnie, wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Na mocy dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. W nocy z 12 na 13 grudnia, zaczęły się internowania opozycji, wśród których byli czołowi działacze „Solidarności”, […]

Rozwój Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Materiały do pobrania

Edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa Edukacja ekonomiczna Edukacja globalna Edukacja prawna w podstawie programowej Edukacja wobec wyzwań migracyjnych Karty projektów laureatów konkursu na szkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji globalnej Materiały z konferencji Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Nagrodzone komiksy w konkursie o Janie Karskim Partnerstwo Wschodnie – Ukraina Projekt „Edukacja prawna w szkole” Projekt […]

Goście z Mołdawii na szkoleniu w ORE

W dniach od 28 września do 3 października 2017 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie dla przedstawicieli środowiska edukacyjnego Mołdawii w ramach projektu „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji”. W zajęciach wzięli udział pracownicy ministerstwa edukacji oraz instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli.

Nowa Ukraińska Szkoła 2

W dniach 18–23 września w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Wzięło w nim udział 28 autorów Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 Szkoły Początkowej. Autorzy programów reprezentowali m.in. niezależne ośrodki naukowo-metodyczne, obwodowe instytuty podyplomowej oświaty pedagogicznej oraz prywatne i publiczne szkoły […]

Idź do góry