Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Edukacja ekonomiczna w nowej podstawie programowej

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku szkolnym 2009/2010, będących odpowiedzią na nową podstawę programową. Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje  w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013, przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” jest realizowany tylko w zakresie podstawowym, a dodatkowo jest wprowadzony nowy przedmiot uzupełniający„Ekonomia w praktyce”. Celem kształcenia przedmiotu „Ekonomia w praktyce” jest nabycie umiejętności przeprowadzania […]

Edukacja globalna w polskiej szkole

Od 2007 r. podejmowane są systemowe działania w obszarze edukacji globalnej, których celem jest promocja i wzmocnienie edukacji rozwojowej w polskiej szkole.  W latach 2007–2010 realizowane były projekty: „Pomagamy innym – edukacja rozwojowa w szkole”, „Regionalne partnerstwo szkół w promocji TEG”, „Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole”, finansowane ze środków Ministerstwa Spraw […]

Letnia Akademia Demokracja w szkole

Letnia Akademia to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Europejskiego Centrum Wergelanda i Rady Europy. Letnia Akademia proponuje doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka dla trzyosobowych zespołów, składających się z dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń rodziców z państw Europy Wschodniej, Środkowej oraz rejonu […]

Materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej, opracowanych w ramach projektu „Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole”.  Więcej…

Polska w NATO

Finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO – Bezpieczny Świat, Bezpieczna Europa, Bezpieczna Polska”.

Sprawozdanie z regionalnego seminarium dla edukatorów z Polski w Yad Vashem

W dniach 9-22 października, zakwalifikowana grupa 19 nauczycieli (7 nauczycieli gimnazjów, 8 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 3 przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz tłumacz) z województwa podlaskiego, uczestniczyła w seminarium dla edukatorów z Polski.   Seminarium było regionalną wizytą studyjną, która jest komponentem programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy […]

Idź do góry