Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Konferencja „Żołnierze Wyklęci” – 1 marca 2021 roku

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowuje konferencję, która wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych − święta państwowego obchodzonego corocznie 1 marca, poświęconego upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

17 lat realizacji projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

21 grudnia 2020 r. odbyło się oficjalne podpisanie, drogą online, przedłużenia Umowy o Współpracy w projekcie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” na lata 2021–2022 między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie a Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

77 lat temu w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego zlikwidowano kata Warszawy Franza Kutscherę

Eskalacja terroru i masowych egzekucji cywilnej ludności okupowanej Warszawy od jesieni 1943 roku, kiedy dowodzenie policją i SS dystryktu warszawskiego przejął SS-brigadeführer Franz Kutschera, spowodowała odwet. Wyrokiem Polskiego Państwa Podziemnego został skazany na śmierć. 77 lat temu, 1 lutego 1944 roku, w brawurowej akcji ulicznej wykonano wyrok na kata Warszawy. Dokonał tego specjalny oddział Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Pegaz”.

76. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 1945 r. w trzech częściach obozu − macierzystym Auschwitz I, w Auschwitz II (Birkenau) i w Auschwitz III (Monowitz) − wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów. Większość Niemcy zdołali wcześniej wyprowadzić na zachód w marszach śmierci. Wśród oswobodzonych przeważali więźniowie osadzeni w Auschwitz w 1944 roku − wśród nich dominowali Żydzi.

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Józef Chełmoński „Epizod z Powstania 1863 r.”
Fot. commons.wikimedia.org

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia.

Rok 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

© mychadre77 / Bank zdjęć Photogenica

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań. W 2021 roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego beatyfikacji, pierwotnie zaplanowanej na 2020 […]

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” – konferencja online

Godność, Wolność i Niepodległość

16 grudnia 2020 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja online prezentująca II moduł gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość − Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”,  zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2018–2020”. Konferencję otworzył Przemysław Czarnek − Minister Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, kuratoriów oświaty, […]