Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Jak uczyć języków? – Dołącz do sieci!

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” powstały  ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia, między innymi:  Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole (sieć 9) oraz  Nie tylko o kompetencjach językowych – czyli jak wspomagać […]

Szkolenie dla nauczycieli iberystów w ramach projektu RedELEprof: Poznań

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka”. Szkolenie odbędzie się 8 kwietnia  w Poznaniu, w ramach projektu RedELEprof. Poprowadzi jedna z liderek projektu: Anna Zimowodzka. Rejestracja na szkolenie  

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/języków obcych na szkolenie Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–2.04.2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Czytaj więcej

Szkolenie dla nauczycieli iberystów w ramach projektu RedELEprof: Sopot

Zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego  –  teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka”, które odbędzie się w ramach projektu RedELEprof, 25 marca w Sopotece. Szkolenie poprowadzi jeden z liderów projektu – Francisco José Sánchez Bernal. Rejestracja na szkolenie  

Rekrutacja koordynatorów regionalnych – 16 ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej

fot.Fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli-konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu “Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej”. Zapraszamy koordynatorów regionalnych (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie) – ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej

Warsztat: Multimedia w praktyce nauczania języka obcego

Serdecznie zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz specjalistów, pracowników placówek wsparcia szkoły w zakresie edukacji językowej na bezpłatne warsztaty „Multimedia w praktyce nauczania języka obcego”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 marca 2017 r. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi możliwościami wykorzystania M-technologii w nauczaniu języków obcych. Więcej informacji i zapisy na […]

Szkolenie „Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego oraz w języku hiszpańskim: od literatury i nowych technologii do grywalizacji i pracy w grupie”

Serdecznie zapraszamy specjalistów, nauczycieli, metodyków i konsultantów zajmujących się nauczaniem języka hiszpańskiego oraz nauczających w języku hiszpańskim w klasach z oddziałami dwujęzycznymi na szkolenie „Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego oraz w języku hiszpańskim: od literatury i nowych technologii do grywalizacji i pracy w grupie”, które odbędzie się w dniach 24–26 lutego 2017 r. w Centrum Szkoleniowym […]

Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Termin składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 31 marca 2017.

Nowa odsłona platformy e-learningowej

Uruchomiliśmy nową wersja platformy e-learningowej e-kursy.ore.edu.pl  zapraszamy do korzystania z kursów e-learningowych proponowanych przez ORE. W ramach pracy nowego Zespołu dodaliśmy do narzędzia wiele dodatkowych funkcjonalności oraz nową szatę graficzną, co sprawia, że szkolenia on-line mogą być dużo bardziej przyjemne, a integracja z systemem zapisów ORE (szkolenia.ore.edu.pl) ułatwia rejestrację na kursy i pozwala przypisać historię […]

Idź do góry