Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Kompendium wiedzy na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć oraz lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Publikacja prof. Jana Fazlagicia powstała w ramach realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzą­cych w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólne­go w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. W sposób skondensowany prezentuje ona najnowsze trendy w edukacji, dokonując krytycznego osądu tych, które mimo popularności nie mają naukowego uzasadnienia. Wskazuje kompetencje, których posiadanie zapewni absolwentom szkół dopasowanie […]

Szkolenie online: Wczesna edukacja językowa – nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym

© NinaMalyna / Photogenica

Zapraszamy, w imieniu własnym i współorganizatora – Instytutu Francuskiego w Polsce – na szkolenie online dotyczące nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym, które odbędzie się w terminie 18–20 września 2020 r.

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”. Edycja II

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego obejmującego metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe obejmujące metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie blended learning „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning na temat „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”, którego celem jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych wspierających wdrożenie Modelu Szkół Ćwiczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji przydatnych w realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Szkoły ćwiczeń w działaniu – po raz drugi!

Logo Szkoły ćwiczeń

Druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” odbyła się w dniach 19–22 maja 2020 r. Tematem tej edycji były INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, a celem przekazanie działającym już szkołom kolejnych impulsów do działania, a nowo powstającym dobrego wsparcia na starcie. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje” (William […]

TIK na specjalne zamówienie

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Książka przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych.

Język francuski i nie tylko

Wszystkim zainteresowanym językiem francuskim, ale nie tylko, udostępniamy  magazyn wydawany przez francuski Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Język Nowożytnych (Courriel européen des langues Le magazine du point de contact du CELV en France). Numer 43 z maja 2020 w całości poświęcony jest nauczaniu i uczeniu języków zdalnie.

Języki w centrum nauki

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  (ECML) Rady Europy zaprasza do odwiedzania strony internetowej dostępnej w językach angielskim, francuskim i niemieckim i zawierającej szeroką gamę narzędzi przydatnych do tworzenia środowisk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się języków.