Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”

Zapraszamy specjalistów, nauczycieli, metodyków i konsultantów zajmujących się dydaktyką języka francuskiego zainteresowanych tematyką frankofońską i\oraz technologiami cyfrowymi na szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”.

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”, które odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie „Nauczenie języka polskiego jako drugiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/obcego na szkolenie „Nauczenie języka polskiego jako drugiego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15.12.2019 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji dwujęzycznej na szkolenie „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 5–6 grudnia 2019 r.

Szkolenie blended learning „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu narzędzi i wskazówek przydatnych do korzystania z e-zasobów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bogate w różne praktyczne przykłady wykorzystania TIK na lekcjach – m.in. prowadzenie wirtualnej klasy, tworzenie własnych narzędzi on-line, korzystanie z szeregu platform i aplikacji dedykowanych nauczaniu poszczególnych przedmiotów, pomoże rozwinąć tak cenne i poszukiwane kompetencje cyfrowe. Terminy 25 października […]

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

© Kuzmichtudio/Photogenica

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”. Szkolenie przeznaczone jest do osób z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej oraz do nauczania w szkołach ponadpodstawowych, zatrudnionych jako: nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Szkolenie „Kultura Hiszpanii oraz dydaktyka, materiały i ćwiczenia dynamizujące lekcje języka hiszpańskiego”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego i nauczycieli nauczających w języku hiszpańskim na szkolenie „Kultura Hiszpanii oraz dydaktyka, materiały i ćwiczenia dynamizujące lekcje języka hiszpańskiego”.

Dzień Nauczyciela Języka Francuskiego

28 listopada po raz pierwszy obchodzony będzie Dzień Nauczyciela Języka Francuskiego. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie „Mon idée pour innover ” (w wolnym tłumaczeniu „Mój pomysł na innowacyjność”). Zachęcamy romanistów oraz francuskojęzycznych nauczycieli przedmiotów nauczanych w oddziałach dwujęzycznych z językiem francuskim do dzielenia się swoją wiedzą i kreatywnością.  Organizatorzy wydarzenia: Instytut Francuski w Polsce Alliance française w Polsce Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie Stowarzyszenie Prof Europe Stowarzyszenie […]

Bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych

Redakcja kwartalnika „Języki Obce w Szkole” zaprasza do udziału w „Kalejdoskopie metodycznym” – warsztatach dla nauczycieli języków obcych, które odbędą się 22 października w Warszawie, w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.