Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Jak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?

Serdecznie zapraszamy na seminarium Jak efektywnie uczyć  języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?

II Edycja Konkursu Szkolnych Filmów Krótkometrażowych po hiszpańsku

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, pod patronatem Warszawskiej Szkoły Filmowej, Kina Elektronik, AVA Arts Foundation i szkoły Mester, ogłasza konkurs na szkolne filmy krótkometrażowe. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i liceów, w których nauczany jest język hiszpański.

Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Grupa uczestników wraz z prowadzącymi warsztaty

W ramach współpracy ORE z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu w dniach 3–4 października br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i pracownicy placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej. Warsztaty […]

Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania

fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „ Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania”. Szkolenie odbędzie się 27–28 października 2018, w ramach projektu RedELEprof, w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Szkolenie: Technologie informacyjne i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów i nauczycieli pracujących w systemie edukacji na szkolenie w języku francuskim „Technologie informacyjnych i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–14 października 2018. Rejestracja na szkolenie.

Idź do góry