Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów. Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz  pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia). Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu: kształcenia logicznego […]

Darmowe materiały do nauki języków obcych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do odwiedzania strony internetowej (elang ) prezentującej zasoby wspierające edukację językową, które powstały w ramach projektu ECML „Languages at the heart of learning” (2016-2019). Strona, dostępna w językach angielskim i francuskim, zawiera szeroką gamę materiałów metodycznych do nauki języków, obejmujących m.in. publikacje, prezentacje oraz przykłady zadań i ćwiczeń językowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, integrujących rozwijanie kompetencji […]

Szkolenia online – webinaria w ramach programu DELFORT

Regionalne szkolenia stacjonarne zostały zawieszone, ale wspólnie z Goethe Institut, chcielibyśmy zaprosić na spotkania online – webinaria, których tematyka jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się również nowe zagadnienia dotyczące nauczania języka niemieckiego zdalnie. Liderzy programu DELFORT będą je prowadzić w kwietniu i maju. Zachęcamy do śledzenia informacji  na stronie ORE  i rejestracji na webinaria na stronie szkolenia.ore.edu.pl    

Materiały szkoleniowe dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Informujemy, że materiały szkoleniowe dotyczące wdrażania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dostępne są dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących szkolenia dla nauczycieli w swoich regionach. Osoby zainteresowane pobraniem linku do ww. materiałów prosimy o kontakt mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Z programowaniem za pan brat – scenariusze zajęć

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz innych przedmiotów powstała w wyniku przeprowadzenia przez ORE konkursu „Z programowaniem za pan brat”. Nagrodzono w nim 3 zestawy scenariuszy zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Mogą one posłużyć jako gotowe konspekty lub inspiracje służące realizacji podstawy programowej w zakresie kodowania, programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego uczniów. Warto wykorzystać […]

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka”. Szkolenie odbędzie się w dniach 4–5.04.2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku,ul. Paderewskiego 77.

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2020)

© eabff/photogenica

Informacja Przedstawicielstwa  Generalnego  Walonia-Bruksela w Warszawie, z dnia 18 marca 2020: Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, pragniemy poinformować, że  Wallonie-Bruxelles International nie jest w stanie określić, czy kursy letnie dla polskich nauczycieli będą mogły zostać zrealizowane w przewidzianym wcześniej terminie. Decyzja o anulowaniu staży przewidzianych na lato 2020 nie została podjęta, ale jest brana pod uwagę i zależeć będzie od dalszego rozwoju wypadków. Termin przesyłania […]

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury. W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły […]

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”

„Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 marca 2020 r.