Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Szkolenia DELFORT regionalny dla nauczycieli języka niemieckiego w całej Polsce

Pracownia Edukacji Językowej ORE wraz z Instytutem Goethego w Warszawie zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli języka niemieckiego do udziału w seminariach doskonalących na terenie całego kraju. Seminaria będą odbywać się w języku niemieckim w okresie od lutego do czerwca 2011.  Więcej…

DELFORT

Szkolenia online – webinaria w ramach programu DELFORT Regionalne szkolenia stacjonarne zostały zawieszone, ale wspólnie z Goethe Institut, chcielibyśmy zaprosić na spotkania online – webinaria, których tematyka jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się również nowe zagadnienia dotyczące nauczania języka niemieckiego zdalnie. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE i rejestracji na webinaria na stronie szkolenia.ore.edu.pl Czerwcowe webinaria w ramach Delfortu Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju […]

Wspieranie polityki językowej Rady Europy

  Europejskie Portfolio Językowe ECML (Europejskie Centrum Języków Nowożytnych) Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie Europejski Dzień Języków

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Kierownik Wydziału Elżbieta Witkowska tel. 22 345 37 71 (wew. 224) elzbieta.witkowska@ore.edu.pl Anna Aleksandra Wesołowska specjalistka ds. upowszechniania rezultatów projektowych tel. 22 345 37 74  (wew. 214) Małgorzata Sikorska specjalistka ds. wspierania szkół ćwiczeń malgorzata.sikorska@ore.edu.pl tel. 22 345 37 57, 22 345 37 00 (wew. 510) Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych Agnieszka Jaworska agnieszka.jaworska@ore.edu.pl tel. 22 345 37 29 […]

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Projekt Nauczanie Dwujęzyczne zapoczątkowany został przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i jest kontynuowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dotychczas opracowane materiały dotyczące projektu dostępne są w materiałach do pobrania

Europejski Dzień Języków

  Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.  Rokrocznie organizowane są różne imprezy edukacyjno-kulturalne, których celem jest zwrócenie uwagi na wielojęzykowe i wielokulturowe bogactwo Europy.           Zapraszamy na konferencję!         FRSE i redakcja czasopisma „JOWS” zaprasza […]

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie

  Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie jest polską wersją dokumentu Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment; Un Cadre Européeen Commun de Réféerence pour les langues: Apprendre, Enseigner, Évaluer), który powstał w wyniku dziesięcioletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy – był wielokrotnie konsultowany i weryfikowany. […]

Wspieranie polityki językowej Rady Europy

W Europie istnieje 40 języków państwowych i około 225 języków miejscowych. Te bogate dziedzictwo różnorodności języków i kultur jest cenną, wspólną wartością, którą należy chronić i kultywować. Główny wysiłek edukacyjny krajów członkowskich powinien być skierowany na przekształcenie tej różnorodności w źródło wzajemnego porozumienia i wzbogacania kulturowego co stanie się możliwe, gdy pokonamy bariery komunikacyjnej. Jedynie dobra znajomość nowożytnych języków europejskich wśród obywateli Europy […]

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

W ostatnich latach efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się jednym w wiodących priorytetów edukacyjnych. Działania podejmowane przez Pracownię Edukacji Językowej w tym obszarze bazują na bogatym doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji jednego z pierwszych projektów edukacyjnych „Young Learners”. Obecnie działania koncentrują się na wspieraniu nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli w codziennych dylematach związanych z wczesnoszkolnym nauczaniem języków obcych. W ramach wsparcia przygotowywane są […]

Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

  Miło nam poinformować, że w Wydziale Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji działa Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Publikacje opracowane przez ECML dostępne są w Mediotece Edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także na stronie http://www.ecml.at/ Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej ECML w Grazu http://www.ecml.at i korzystania z wydawanych przez Centrum publikacji, opracowań i raportów z zakresu uczenia się i nauczania języków obcych oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W celu uzyskania szczegółowych […]