Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Kurs e-learningowy „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

Zapraszamy na kolejną edycję kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne” zorganizowanego we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Czerwonego Krzyża. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7–8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Cyfrowe Portfolio – korzystanie z informacji

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – korzystanie z informacji. Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i wszystkich nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu korzystania z informacji. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – tj. dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.

Cyfrowe Portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach. Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji i w mediach. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z bezpiecznymi i zdrowymi sposobami komunikowania się w Internecie i korzystaniem z mediów.

Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów. Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz  pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia). Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu: kształcenia logicznego […]

Darmowe materiały do nauki języków obcych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do odwiedzania strony internetowej (elang ) prezentującej zasoby wspierające edukację językową, które powstały w ramach projektu ECML „Languages at the heart of learning” (2016-2019). Strona, dostępna w językach angielskim i francuskim, zawiera szeroką gamę materiałów metodycznych do nauki języków, obejmujących m.in. publikacje, prezentacje oraz przykłady zadań i ćwiczeń językowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, integrujących rozwijanie kompetencji […]

Szkolenia online – webinaria w ramach programu DELFORT

Regionalne szkolenia stacjonarne zostały zawieszone, ale wspólnie z Goethe Institut, chcielibyśmy zaprosić na spotkania online – webinaria, których tematyka jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się również nowe zagadnienia dotyczące nauczania języka niemieckiego zdalnie. Liderzy programu DELFORT będą je prowadzić w kwietniu i maju. Zachęcamy do śledzenia informacji  na stronie ORE  i rejestracji na webinaria na stronie szkolenia.ore.edu.pl    

Materiały szkoleniowe dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Informujemy, że materiały szkoleniowe dotyczące wdrażania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dostępne są dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących szkolenia dla nauczycieli w swoich regionach. Osoby zainteresowane pobraniem linku do ww. materiałów prosimy o kontakt mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Z programowaniem za pan brat – scenariusze zajęć

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz innych przedmiotów powstała w wyniku przeprowadzenia przez ORE konkursu „Z programowaniem za pan brat”. Nagrodzono w nim 3 zestawy scenariuszy zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Mogą one posłużyć jako gotowe konspekty lub inspiracje służące realizacji podstawy programowej w zakresie kodowania, programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego uczniów. Warto wykorzystać […]