Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Nowe szkolenia dla kadry MOW i MOS

Team collaboration meeting start up concept. Male and female diversity young people studying working together

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) następujące szkolenia:

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych prezentowanym na konferencji w dniu 27 stycznia 2017 w Warszawie​ zorganizowanej dla przedstawicieli MEN, ORE, samorządów i dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych​. Na spotkaniu oprócz zmian w prawie zo stały przekazane informacje związane […]

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS” − III edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learning dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 6 do 19 lutego 2017.

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS” − III edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learning dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 6 do 19 lutego 2017.

Metoda tutoringu w MOW i MOS

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w imieniu Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego”. Projekt zakłada wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w szkole i placówce.

Superwizja jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej – cykl konferencji realizowanych przez Stowarzyszenie MONAR

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zaprasza Państwa, w imieniu Stowarzyszenia MONAR do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do nauczycieli pn. Szkolne superwizje, który realizowany będzie w latach 20162018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja na temat tutoringu w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w konferencji „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w Częstochowie. Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”. Dzięki wsparciu […]

Idź do góry