Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja III

Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na trzecią edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” będącego częścią szkolenia blended learning. Oferowana forma doskonalenia  ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 9 stycznia – 31 stycznia 2023 r. Szkolenie adresowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także specjalistów zatrudnionych […]

Szkolenie „Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”

Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na szkolenie on-line „Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”. Szkolenie będzie realizowane na platformie Google Meet. Szkolenie odbędzie się dniach: 14–15 grudnia 2022 r. – I edycja 19–20 grudnia 2022 r. – II edycja Forma doskonalenia adresowana jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli […]

Szkolenie „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”. Edycja II

Źródło: photogenica.pl

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na drugą edycję szkolenia on-line pn. „Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie”. Szkolenie odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2022 r. na platformie Clickmeeting. Forma doskonalenia adresowana jest do wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS). Głównym celem szkolenia […]

Siedemdziesięciolecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce jest jedną z najstarszych instytucji resocjalizacyjnych w Polsce dla dziewcząt. Jego unikalność polega na tym, że potrafił pogodzić optymalną liczbę wychowanek z bogatą ofertą reedukacyjną i resocjalizacyjną. Znajduje się tu szkoła podstawowa, szkoła branżowa kształcąca przyszłe krawcowe posiadająca własną klasopracownię komputerową, krawiecką, bibliotekę, salę konferencyjną, klasopracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną, boisko. W tym samym budynku – co jest niewątpliwym komfortem dla […]

Nowe zmiany w przepisach prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Od 1 września 2022 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022r., poz. 1700). Zastąpiła ona dotychczasową Ustawę z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 228). W związku z powyższym, przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych: W celu zapewnienia właściwego wykonania środka wychowawczego w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa