Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Konkurs „proMOS” – zapraszamy do udziału!

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym „proMOS” organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze. Konkurs adresowany jest do wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii z klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum. Zadaniem uczestników jest wykonanie – dowolną techniką – pracy plastycznej w formie plakatu, której tematem przewodnim będzie zapobieganie hejtowi […]

Warsztaty „Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej” – II etap

Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii organizuje II etap szkolenia dla uczestników warsztatów „Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej”. Szkolenie przypomina filozofię Dialogu Motywującego, stosowane metody komunikacji oraz umożliwia ćwiczenie umiejętności. Zapisy i więcej informacji na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Szkolenie „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS” – V edycja

Fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii proponuje kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS”. Zaliczenie tego szkolenia umożliwia udziału w szkoleniu stacjonarnym, które zostanie zorganizowane w kwietniu i czerwcu.

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 r. skontrolowane zostało 14 publicznych MOW z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i jedno  starostwo powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2012–2016. Głównym cel em kontroli była […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektora

fot.Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania w systemie edukacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania dyrektora

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem, który szczegółowo opisuje zadania dyrektora szkół i placówek w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem aktualnych rozporządzeń źródłowych. Materiał pochodzi z poradnika R. Cybulskiej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.

Idź do góry