Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Konferencja dotycząca rozwoju zawodowego kadry MOW i MOS

Informujemy, że uruchomiona została rekrutacja na organizowaną przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii konferencję wspierającą kadrę młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w realizacji ich codziennych zadań w pracy z trudną młodzieżą. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w siedzibie ORE w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 28).

Spotkanie wychowanków MOW w Trzebieży z Wiceministrem Maciejem Kopciem

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Trzebieży spotkali się z Wiceministrem Edukacji Narodowej Maciejem Kopciem. Spotkanie to było specjalną nagrodą od Ministerstwa Edukacji Narodowej za wygraną w tegorocznym konkursie „Prometeusz”, który odbył się we wrześniu 2018 r. podczas IX Kongresu MOW w Goniądzu.

Szkolenie e-learningowe z zakresu konstruowania IPET-ów

fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres jego trwania – od 17 września do 15 października 2018 r.

IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

W dniach 17–19 września 2018 roku odbędzie się IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Podsumowanie projektów Erasmus+ w Radzionkowie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Radzionkowie gościł koordynatorów projektów z kilku krajów europejskich: uczestników Programu Erasmus Plus – Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2018 r. i było podsumowaniem efektów realizowanych projektów, w których uczestniczyły wychowanki Ośrodka.

Idź do góry