Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Dobre praktyki

Drogowskaz- słów kilka o świadomym życiu. Program realizowany w MOW w Wierzbicy Drogowskaz – trailer filmu zrealizowanego z wychowankami MOW Wierzbica Metody pracy resocjalizacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy Warsztaty krawieckie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy Międzynarodowym Festiwal  Filmów Młodzieżowych „I like it!” „Muzyka łączy pokolenia” Projekt zrealizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie Lekcje życia na łonie natury w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Twórcza praca […]

Analiza stanu działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii w resocjalizacji wychowanków – Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań poświęconych analizie stanu działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii w resocjalizacji wychowanków. Badanie zrealizował Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w okresie marzec – kwiecień 2022 roku za pomocą ankiety on-line. Objęto nim 92 placówki w całym kraju. Celem badania była prezentacja i analiza działań z obszaru wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego nieletnim w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. […]

Nowe zmiany w przepisach prawa z zakresu resocjalizacji nieletnich

Nowe zmiany w przepisach prawa z zakresu resocjalizacji nieletnich – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych W dniu 18 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia […]

II Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny MOW w Goniądzu

W dniach 24–26 kwietnia 2023 roku odbędzie się II Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu (Biebrzańskie Centrum Konferencyjne). Na Kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym  proponujemy podjęcie między innymi następującej tematyki: analiza wydarzeń  nadzwyczajnych w związku z nową ustawą o wspieraniu i resocjalizacji młodzieży;  warsztaty z psychotraumatologii i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; konkurs Prometeusz na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze 2023, inne tematy zgłoszone przez uczestników. Licząc po raz kolejny […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa