Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Szkolenie „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”. Szkolenie odbędzie się w terminach (do wyboru przez uczestników): 9–11 kwietnia br. lub 14–16 maja br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. edukacji czytelniczej i medialnej oraz informatycznej. Szkolenia poprowadzą ekspertki z Akademii NASK.

Szkolenie „Warsztat pracy doradcy metodycznego”

fot.Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie: Warsztat pracy doradcy metodycznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 9–11 marca 2018 r., adresowane jest do nowo powołanych doradców metodycznych, których staż pracy w charakterze doradcy nie przekracza 2 lat.

Szkolenie „Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 6–7 marca 2018 r. szkolenie „Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej”. Na szkolenie zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności wychowawczych, projektowania zajęć i roli treningu umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu powstawania problemów wychowawczych w klasach I–III. Rekrutacja na szkolenie.

SZKOLENIE: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum”. Szkolenie odbędzie się w terminach (do wyboru przez uczestników): 21–23 lutego br. lub 23–25 lutego br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego liceów i techników. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Warsztat pracy doradcy metodycznego

Confident handsome young businessman giving presentation using flipchart in office

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na pilotażowe szkolenie: Warsztat pracy doradcy metodycznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 4–6 listopada 2017 r., adresowane jest do nowo powołanych doradców metodycznych, których staż pracy w charakterze doradcy nie przekracza 2 lat. Kontakt: Bogusława Kalinowska,e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl,tel. 22 570 83 25   Serdecznie zapraszamy.

Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole

Business person having an bright idea light bulb concept

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole”. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do doskonalenia kadry kierowniczej oświaty w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi placówki.

Szkolenie: Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

Portrait Of Male And Female Tutors In Classroom

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej”. Szkolenie odbędzie się w dn. 20–22 czerwca br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do doskonalenia kadry kierowniczej oświaty w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi placówki. Szkolenie, które odbędzie się w dniach 10-–12 maja 2017 r., adresowane jest do nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty.Kontakt: Małgorzata Dotka, e-mail: malgorzata.dotka@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 26  […]

Seminarium „Wspomaganie pracy dyrektorów bibliotek pedagogicznych”

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na seminarium „Wspomaganie pracy dyrektorów bibliotek pedagogicznych”, które odbędzie się w dniach 21–22 marca 2017 r. w Sulejówku. Seminarium jest adresowane do dyrektorów i kierowników wojewódzkich, powiatowych i miejskich bibliotek pedagogicznych. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.