Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Okładka

Adresowany do polonistów poradnik „Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” jest próbą wskazania, jakie miejsce zajmuje twórczość w nowej podstawie programowej języka polskiego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz  jak  w świetle podstawy programowej i pedagogiki twórczości kształtować postawę twórczą uczniów.  Autorki, dr Renata Bryzek i dr Wioletta Kozak, poza wskazówkami metodycznymi zamieściły w tej publikacji również serię ćwiczeń sprzyjających m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijaniu […]

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Propozycja ramowego programu szkolenia „Warsztat pracy doradcy metodycznego” przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem

Publikacja przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych działaniami służącymi systemowej promocji czytelnictwa oraz wszystkich tych, którym na sercu leży problem, że jako społeczeństwo coraz mniej czytamy i zastanawiają się, jak można uczynić z książki przedmiot codziennego użytku.

Szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”

fot. Adobe Stock

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 27–28 maja 2019 r. szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych realizowanych w klasach I–III.

Szkolenie „Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów”

fot.Fotolia.com

Jak wykorzystywać ramowy program szkoleniowo-doradczy w obszarze kształtowania kluczowych kompetencji uczniów w pracy z dyrektorami szkół i przedszkoli? Dowiedzą się tego uczestnicy szkolenia „Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów”, które odbędzie się w dniach 15–17 kwietnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie „Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie blended learning „Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej”. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników w realizacji nowej podstawy programowej języka polskiego od 1 września 2019 r.

Gwarna biblioteka? Tak!

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Gwarna Biblioteka” – aktywne czytelnictwo wspomagane storytellingiem edukacyjnym”. Szkolenie odbędzie się w terminie 25–27 lutego br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli konsultantów.