Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”

fot. Adobe Stock

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 27–28 maja 2019 r. szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych realizowanych w klasach I–III.

Szkolenie „Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów”

fot.Fotolia.com

Jak wykorzystywać ramowy program szkoleniowo-doradczy w obszarze kształtowania kluczowych kompetencji uczniów w pracy z dyrektorami szkół i przedszkoli? Dowiedzą się tego uczestnicy szkolenia „Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów”, które odbędzie się w dniach 15–17 kwietnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie „Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie blended learning „Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej”. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników w realizacji nowej podstawy programowej języka polskiego od 1 września 2019 r.

Gwarna biblioteka? Tak!

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Gwarna Biblioteka” – aktywne czytelnictwo wspomagane storytellingiem edukacyjnym”. Szkolenie odbędzie się w terminie 25–27 lutego br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli konsultantów.

Szkolenie „Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III”

Wydział Innowacji i Rozwoju w dniach 15–16 marca 2019 r. organizuje szkolenie „Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III”. Do udziału zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat wpływu aktywnych metod nauczania na proces uczenia się uczniów oraz doskonalenie kompetencji […]

Szkolenie „Wystąpienia publiczne w nurcie współczesnej retoryki i narracji – warsztat dla kadry kierowniczej placówek systemu doskonalenia”

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Wystąpienia publiczne w nurcie współczesnej retoryki i narracji – warsztat dla kadry kierowniczej placówek systemu doskonalenia”. Szkolenie odbędzie się w terminie 14–16 listopada br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do kadry kierowniczej placówek systemu doskonalenia.

Szkolenie „Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów”

fot.Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania w pracy z dyrektorami szkół i przedszkoli ramowego programu szkoleniowo-doradczego w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych uczniów powstałego w projekcie  POWER Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. […]

Idź do góry