Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Patriotyzm refleksyjny na co dzień. Scenariusze zajęć edukacyjnych

Autor podejmuje rozważania na temat tego, jaką formę przyjmuje patriotyzm w XXI w. oraz jak skłonić młodzież do refleksji związanych z miłością do ojczyzny. W obrębie publikacji znajduje się ankieta dotycząca uczuć, zachowań i postaw patriotycznych, której przeprowadzenie pozwala poznać przekonania młodych ludzi, by rozpocząć z nimi skuteczną pracę dydaktyczną.

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 2

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Prawo w pracy eksperta. Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli

Publikacja przygotowana z myślą o ekspertach wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielach i dyrektorach szkół, a także wizytatorach, oraz pracownikach placówek doskonalenia zawodowego. Jej przedmiotem jest problematyka prawna dotycząca systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego”

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zamówienie obejmuje opracowanie: – materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa