Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Wydział Innowacji i Rozwoju – Aktualności

Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Źródło: fotolia

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie e-learningowe „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w placówce oświatowej” – edycja 2. Szkolenie adresowane jest do kierowników wydziałów/pracowni/zespołów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów. Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning ORE w terminie 17.04.2023 r. – 21.05.2023 r. Elektroniczny formularz rejestracji […]

Ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Źródło: Fotolia

Wydział Innowacji i Rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji, serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w Ogólnopolskich, interdyscyplinarnych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia, obejmujących swoją działalnością następujące obszary tematyczne: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Język polski Matematyka Geografia Biologia Chemia Historia Język angielski Język niemiecki Języki obce Informatyka Muzyka Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zdrowotna Wychowanie do życia w rodzinie Pomoc […]

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022

Źródło: fotolia.com

1 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. System awansu zawodowego został uproszczony poprzez zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego (likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) oraz odejście od odbywania sformalizowanych staży przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela […]

Podcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznej

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza nauczycieli bibliotek pedagogicznych do udziału w szkoleniu „Podcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznej”. Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności metodycznych i technicznych nauczycieli bibliotek pedagogicznych w zakresie tworzenia podcastów edukacyjnych.

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 4.

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty,  którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców poprzez: przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa, doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego, kształtowanie postawy […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa