Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Warsztat pracy doradcy metodycznego

Confident handsome young businessman giving presentation using flipchart in office

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na pilotażowe szkolenie: Warsztat pracy doradcy metodycznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 4–6 listopada 2017 r., adresowane jest do nowo powołanych doradców metodycznych, których staż pracy w charakterze doradcy nie przekracza 2 lat. Kontakt: Bogusława Kalinowska,e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl,tel. 22 570 83 25   Serdecznie zapraszamy.

Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole

Business person having an bright idea light bulb concept

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole”. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do doskonalenia kadry kierowniczej oświaty w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi placówki.

Szkolenie: Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

Portrait Of Male And Female Tutors In Classroom

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej”. Szkolenie odbędzie się w dn. 20–22 czerwca br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego szkół […]

Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do doskonalenia kadry kierowniczej oświaty w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi placówki. Szkolenie, które odbędzie się w dniach 10-–12 maja 2017 r., adresowane jest do nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty.Kontakt: […]

Seminarium „Wspomaganie pracy dyrektorów bibliotek pedagogicznych”

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na seminarium „Wspomaganie pracy dyrektorów bibliotek pedagogicznych”, które odbędzie się w dniach 21–22 marca 2017 r. w Sulejówku. Seminarium jest adresowane do dyrektorów i kierowników wojewódzkich, powiatowych i miejskich bibliotek pedagogicznych. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

SZKOLENIE: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum”. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego z liceów i techników. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Edukacja Czytelnicza i Medialna

„Edukacja czytelnicza i medialna” to obszar poświęcony zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również z mediami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz […]

Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano następujące formy doskonalenia: Akademia umiejętności menedżerskich – szkolenie e-learningowe Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerskich nowo  powołanych dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Planowany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2020 r. Kontakt: Bogusława Kalinowska tel. 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl Forum dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli – […]

Edukacja dziecka młodszego – WIR

Edukacja dziecka młodszego to obszar tematyczny poświęcony wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się wychowaniem przedszkolnym i edukacją w klasach I–III szkoły podstawowej. Obecne działania mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian, realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany […]

Wydział Innowacji i Rozwoju

Do zadań Wydziału Innowacji i Rozwoju (WIR) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w zakresie kształcenia ogólnego; upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, […]