Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Wykorzystanie metody tutoringu w edukacji polonistycznej – szkolenie

fot. Fotolia.ocm

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu”. Szkolenie odbędzie się w terminie 11–13 kwietnia br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Jest adresowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego liceów i techników. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o spotkaniu i zapisy […]

Edukacja Czytelnicza i Medialna – szkolenia

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano następujące formy doskonalenia „Jak zachęcić uczniów do czytania”. Wspomaganie szkoły w rozwijaniu postaw czytelniczych uczniów” – sieć współpracy i samokształcenia (spotkanie stacjonarne 24–26.11.2017) Termin i miejsce spotkania stacjonarnego:  24–26 listopada 2017 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”. Cel: przygotowanie uczestników do wspierania n-li w zakresie […]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w […]

Szkolenie „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”. Szkolenie odbędzie się w terminach (do wyboru przez uczestników): 9–11 kwietnia br. lub 14–16 maja br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. edukacji czytelniczej i medialnej oraz informatycznej. […]

Pozytywnie zaczytani

Raporty, badania Publikacje Dobre praktyki (filmy, poradniki, scenariusze, przykłady działań) Inicjatywy czytelnicze Literatura dla dzieci i młodzieży Przydatne linki Raporty, badania „Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 r.”, Biblioteka Narodowa „Najważniejsze wyniki badań czytelnictwa 2016” – prezentacja BN „Czytelnictwo dzieci i młodzieży”, 2014, Instytut Badań Edukacyjnych Raport „Czytelnictwo książek w social media”, Instytut Monitorowania Mediów […]

Szkolenie „Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej”

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 6–7 marca 2018 r. szkolenie „Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej”. Na szkolenie zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności wychowawczych, projektowania zajęć i roli treningu umiejętności społecznych w […]

SZKOLENIE: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum”. Szkolenie odbędzie się w terminach (do wyboru przez uczestników): 21–23 lutego br. lub 23–25 lutego br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i jest adresowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli […]

Umiejętności szkoleniowe i doradcze

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następujące formy doskonalenia: Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego Szkolenie poświęcone doskonaleniu kompetencji szkoleniowych nowo powołanych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, będzie obejmowało trzy spotkania – dwa razy po trzy dni i raz cztery dni, w łącznym wymiarze 70 godzin dydaktycznych. Planowany termin i miejsce warsztatów: kwiecień–czerwiec 2019 r., Centrum […]

Idź do góry