Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego”

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zamówienie obejmuje opracowanie: – materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty […]

Doradztwo metodyczne

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano realizację szkolenia e-learningowego „Warsztat pracy doradcy metodycznego”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli rozpoczynających realizację zadań doradcy metodycznego. Celem szkolenia jest przygotowanie nowo powołanych doradców metodycznych do realizacji zadań doradczych poprzez: przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa; doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizowania zadań doradcy metodycznego; doskonalenie umiejętności refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy […]

Raport z przeglądu jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 oparła swoje funkcjonowanie o pracę w środowisku internetowym. Nagła sytuacja, w jakiej znalazł się system edukacji wyraźnie podkreśliła, jak istotna jest skuteczna, a więc funkcjonalna i dostępna komunikacja cyfrowa. Uwypukliła również potrzebę stosowania rozwiązań, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

„Gwarna Biblioteka” w praktyce – e-warsztaty storytellingu czytelniczego

Celem szkolenia realizowanego w postaci kursu e-learningowego jest profesjonalne doskonalenie umiejętności aktywnej pracy bibliotecznej w oparciu o metodykę storytellingu edukacyjnego. Treści kursu odnoszą się do monografii „Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem” autorstwa Mariusza Malinowskiego, który jest również jego realizatorem i prowadzącym.

Sieć współpracy i samokształcenia: Orientacja zawodowa uczniów młodszych

fot. Adobe Stock

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 12 maja − 5 czerwca 2020 r. sieć współpracy i samokształcenia Orientacja zawodowa uczniów młodszych. Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia sieciowymi grami komputerowymi

Książka Marcina Millera skierowana jest do rodziców i osób ze środowiska edukacyjnego: nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych .Jej celem jest zapoznanie czytelników z tematyką gier wideo – ich typologią, funkcjonowaniem na rynku, specyfiką oddziaływania wykorzystującego mechanizmy psychologiczne, którym wszyscy podlegamy – oraz wskazanie skutecznych sposobów przeciwdziałania niebez­pieczeństwom mającym źródło w korzystaniu z mediów społecznościowych i rozrywek online. Inspiracją do napisania poradnika stało się […]