Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 3.

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Patriotyzm refleksyjny na co dzień. Scenariusze zajęć edukacyjnych

Autor podejmuje rozważania na temat tego, jaką formę przyjmuje patriotyzm w XXI w. oraz jak skłonić młodzież do refleksji związanych z miłością do ojczyzny. W obrębie publikacji znajduje się ankieta dotycząca uczuć, zachowań i postaw patriotycznych, której przeprowadzenie pozwala poznać przekonania młodych ludzi, by rozpocząć z nimi skuteczną pracę dydaktyczną.

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 2

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Prawo w pracy eksperta. Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli

Publikacja przygotowana z myślą o ekspertach wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielach i dyrektorach szkół, a także wizytatorach, oraz pracownikach placówek doskonalenia zawodowego. Jej przedmiotem jest problematyka prawna dotycząca systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa