Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Podcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznej

fot. Fotolia.com

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza nauczycieli bibliotek pedagogicznych do udziału w szkoleniu „Podcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznej”. Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności metodycznych i technicznych nauczycieli bibliotek pedagogicznych w zakresie tworzenia podcastów edukacyjnych.

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 4.

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty,  którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców poprzez: przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa, doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego, kształtowanie postawy […]

Kierunek innowacja – działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej – ramowy program szkolenia dla nauczycieli

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza do zapoznania się z ramowym programem szkolenia dla nauczycieli „Kierunek innowacja – działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej”. Jest to propozycja, która została opracowana  w związku ze zgłaszanymi potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego w tym obszarze oraz wyzwaniami, jakie stają przed szkołą w XXI wieku. Program zawiera szczegółowe cele i treści 20-godzinnego szkolenia, wskazówki metodyczne oraz bibliografię pomocną w przygotowaniu i realizacji zajęć. Może […]

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 3.

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty, którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa