Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Kompetencje w sektorze motoryzacyjnym

Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” odbyła się 18 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Podczas konferencji zainaugurowała swoją działalność Rada do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności, która będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem.

„Lekcje z ZUS”

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i przygotować się w ten sposób do wejścia na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego. Więcej informacji o projekcie oraz materiały dla nauczycieli i uczniów w […]

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa na mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”

Fot. www.portalmorski.pl

17 kwietnia w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni odbyło się seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”. Organizatorami wydarzenia były Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. Stało się ono okazją do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, przedsiębiorców z sektora szeroko pojętej gospodarki morskiej oraz szkół zawodowych kształcących na jej […]

Wręczenie nagród laureatom VI konkursu „Normalizacja i ja”

Prezes Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoTomasz Schweitzer wręcza nagrodę Dorocie Niedźwiedź

Aby zainteresować młodych ludzi zagadnieniem normalizacji, PKN corocznie organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli pt. „Normalizacja i ja”. Jego celem jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych.

Idź do góry