Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Forum Przedsiębiorczości Kobiet 2018

Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet z Jadwigą Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

16 listopada 2018 r. już po raz drugi została zorganizowana w Warszawie konferencja „Forum Przedsiębiorczości Kobiet 2018” w ramach uroczystych obchodów WED – Women’s Entrepreneurship Day w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Odkryj swój talent!

uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Nauczyciel z POWER-EM"

Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week pod hasłem „Odkryj swój talent” odbyła się 5 listopada 2018 r. w Warszawie. Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce

wystąpienie Marcina Opalińskiego, Prezesa LS Airport Services i LS Technics otwierające konferencję "Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce"

25 października 2018 r. odbyła się VIII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych „Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce”, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych, LS Airport Services, LS Technics oraz LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej

Wystąpienie Bożeny Mayer-Gawron - Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas konferencji "Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej"

24 października 2018 r. odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”. Konferencję zorganizował Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT), Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Związkiem Rzemiosła Polskiego. Ideą konferencji było przedstawienie rewolucji przemysłowej […]

Przykład dobrej praktyki – współpraca szkoły z pracodawcą

Przykład dobrej praktyki – współpraca szkoły z pracodawcą Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami”

2 października 2018 r. w Myślenicach odbyła się regionalna konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Zorganizowała ją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

Idź do góry