Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

NAUKA ZAWODU ma już 9 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Skupia obecnie ponad 1756 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Konferencja „Normalizacja i ja” podsumowująca ogólnopolski konkurs PKN

Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN

Konferencja „Normalizacja i ja”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w której uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, odbyła się 15 marca 2019 r. w Warszawie.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Logo POlskiego komitetu Normalizacyjnego

15 marca 2019 r. odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy + miasto = Smart City”. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Jakie umiejętności na rynku pracy? Relacja z warsztatów OECD

Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

5 lutego w Warszawie odbyły się warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy, przedstawicieli podmiotów działających w różnych resortach i jednostkach sektora publicznego. Zostały one zorganizowane w ramach drugiej misji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

II Forum Szkół Rzemiosła

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia było zaprezentowanie oferty szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego

Pod hasłem „Nowe wymiary działalności centrów kształcenia praktycznego” obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Ogólnopolska konferencja odbyła się 14 grudnia 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP).

Szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach” realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku od 15 do 17 stycznia 2019 r.

Monter stolarki budowlanej

W ofercie kształcenia branżowego znajduje się atrakcyjny na rynku pracy zawód – monter stolarki budowlanej. W grudniu 2018 r. w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji powołano zespół ekspertów, którego zadaniem było zmodyfikowanie projektu podstawy programowej kształcenia branżowego zawodu monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy 712906). Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego było odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku […]