Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami”

2 października 2018 r. w Myślenicach odbyła się regionalna konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Zorganizowała ją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

Kompetencje w sektorze motoryzacyjnym

Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” odbyła się 18 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Podczas konferencji zainaugurowała swoją działalność Rada do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności, która będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem.

Idź do góry