Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami”

2 października 2018 r. w Myślenicach odbyła się regionalna konferencja „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Zorganizowała ją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

Kompetencje w sektorze motoryzacyjnym

Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” odbyła się 18 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Podczas konferencji zainaugurowała swoją działalność Rada do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności, która będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem.

„Lekcje z ZUS”

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i przygotować się w ten sposób do wejścia na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego. Więcej informacji o projekcie oraz materiały dla nauczycieli i uczniów w […]

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa na mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”

Fot. www.portalmorski.pl

17 kwietnia w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni odbyło się seminarium „Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”. Organizatorami wydarzenia były Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. Stało się ono okazją do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, przedsiębiorców z sektora szeroko pojętej gospodarki morskiej oraz szkół zawodowych kształcących na jej […]

Idź do góry