Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Współpraca ORE z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas oraz nauczycieli realizujących zadania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej. W trakcie spotkania kierownik Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji Bogdan Kruszakin przeprowadził szkolenie na temat mobilności w kształceniu zawodowym w zakresie: Zintegrowanego System Kwalifikacji, […]

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki. Temu właśnie służą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są […]

Szkolenia z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego

Uczestnicy szkolenia

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w miesiącach październik-grudzień 2019 roku zorganizował cykl sześciu szkoleń stacjonarnych z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego. Chcąc optymalnie dostosować ofertę do potrzeb odbiorców dobrano tematykę zgodnie z propozycjami uczestników szkoleń wyrażanych w ankietach ewaluacyjnych oraz wynikami ankiety „Szkolenie na życzenie” zamieszczonej dla uczestników sieci wsparcia Nauka zawodu. Obejmowały one tematykę: Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowanie procesu dydaktycznego […]

Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Uczestnicy szkolenia

17 października 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie „Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” przeznaczone dla kadry kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców i organów prowadzących szkoły. Organizatorem szkolenia było Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenie prowadzone przez Bogdana Kruszakina kierownika Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE obejmowało tematykę: zintegrowany system kwalifikacji, organizacja […]

III Forum Szkół Rzemiosła

12 lutego 2020 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie − siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski; partnerzy społeczni; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski − przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Doskonalenia Kadr; Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński − przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich […]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082 Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 roku możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach: Zdobnik ceramiki 731609 Technik spawalnictwa 311516 Mechanik pojazdów kolejowych 723318 Technik taboru kolejowego 311518

Relacja z konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy”

II Ogólnopolska konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” upowszechniająca działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i elektromobilność, zorganizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji przy Konfederacji Lewiatan, odbyła się 17.10.19 r. w Warszawie.

Szkolnictwo zawodowe szansą – rynek pracy wyzwaniem

Ośrodek Doskonalenia w Słupsku zorganizował 16 października 2019 r. konferencję dla dyrektorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. W trakcie konferencji dominowały tematy związane z reformą szkolnictwa zawodowego  i wynikających z niej potrzeb  szkół i pracodawców, kierunki rozwoju rynków pracy oraz oczekiwanych umiejętności od absolwentów szkół zawodowych i uczelni w kontekście przyszłej pracy, bez ograniczeń geograficznych i technologicznych.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna

VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”, której tematem było „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”, zorganizowana przez Naczelną Organizację Techniczną i Związek Rzemiosła Polskiego, odbyła się 17.10.2019 r. w Warszawie.