Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Platforma dotycząca turnusów dla młodocianych pracowników

fot. Adobe Stock

22 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online w sprawie utworzenia ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania młodocianych pracowników, zorganizowane przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Efektywne doradztwo zawodowe a jakość pracy szkoły branżowej

„Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej” to temat wideokonferencji zorganizowanej 4 lutego 2021 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Monitorowanie karier absolwentów szkół ponadpodstawowych

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

IX Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

fot. wiedza.pkn.pl

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu – „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości”. Konkurs jest przeprowadzany od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje na stronie konkursowej.

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik dekarstwa

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 10 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik dekarstwa, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”

fot.Fotolia.com

7 grudnia 2020 roku odbyła się wojewódzka konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę” zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego. Konferencja zaadresowana była do doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym. Odbyła się ona na platformie Teams.

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie podolog

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 8 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie podolog, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik stylista

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 4 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik stylista, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.