Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik dekarstwa

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 10 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik dekarstwa, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”

fot.Fotolia.com

7 grudnia 2020 roku odbyła się wojewódzka konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę” zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego. Konferencja zaadresowana była do doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym. Odbyła się ona na platformie Teams.

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie podolog

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 8 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie podolog, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik stylista

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 4 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik stylista, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Prace nad podstawami programowymi kształcenia w nowych zawodach

fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE rozpoczęli realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, polegającego na opracowaniu podstaw programowych kształcenia (w zakresie wyodrębnionych kwalifikacji) w czterech nowych zawodach – podolog, technik dekarstwa, technik robotyk, technik stylista.

O współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego

fot.Fotolia.com

W dniach 6–7.11.2020 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu EUROGUIDANCE POLAND / EURODORADZTWO POLSKA współfinansowanego z programu ERASMUS+, zorganizował konferencję „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”.

Konferencja „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”

fot.Fotolia.com

Jakie są prawno-organizacyjne uwarunkowania współpracy pracodawców ze szkołami? Jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy? Jak ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie? Kim są zwycięzcy VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły?

Webinar „Normalizacja w szkole”

Polski Komitet Normalizacji z okazji Światowego Dnia Normalizacji oraz Dnia Edukacji Narodowej zaprasza 14 października br. o godzinie 11.00 na webinar „Normalizacja w szkole”. Polski Komitet Normalizacyjny w swojej działalności już od wielu lat uwzględnia cele i potrzeby związane z polityką edukacyjną.

Sektorowa Rada – Raporty PARP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce: Kolejny raport o sytuacji na rynku pracy/edukacji w sierpniu 2020 r. W raporcie najświeższe, podstawowe informacje z rynku pracy, a ponadto skrótowe podsumowanie najciekawszych publikacji, które w dużym zakresie związane są z pandemią COVID-19 i jej wpływem na rynek pracy/edukacji.