Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Sektorowa Rada – Raporty PARP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce: Kolejny raport o sytuacji na rynku pracy/edukacji w sierpniu 2020 r. W raporcie najświeższe, podstawowe informacje z rynku pracy, a ponadto skrótowe podsumowanie najciekawszych publikacji, które w dużym zakresie związane są z pandemią COVID-19 i jej wpływem na rynek pracy/edukacji.

Zmiana Rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

fot. pixabay

26 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1459).

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

fot.pixabay

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), które stanowi jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

W dniach od 16.12.2019 r. do 16.01.2020 r. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy zorganizował kurs Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Szkolenie dedykowane było pracownikom publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Celem 42 godzinnego kursu było: przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego; zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego […]

Nowe zawody szkolnictwa branżowego

W dniu 11 marca Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz. 635). Określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

Szkolenia w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy

Uczestnicy w trakcie zajęć

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w pierwszym kwartale 2020 roku zorganizował pięć szkoleń w trybie stacjonarnym: „Konstruowanie programów nauczania zawodów”, „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” oraz „Mobilności w kształceniu zawodowym”.

NAUKA ZAWODU ma już 10 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU funkcjonuje już 10 lat. Powstała w kwietniu 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Platforma została udostępniona uczestnikom 19 kwietnia 2010 r. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji. Skupia obecnie ponad 1900 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Prowadzącym-moderatorem […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęła działalność Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność wysokiej jakości. Kandydatom na członków Rady zostały wręczone akty powołania na członków Rady. Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych […]

Szkolenie z zakresu organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch terminach: 10–11 marca 2020 r. 11–12 marca 2020 r. Szkolenie zawiera moduły: Idea „Uczenie się przez całe życie” Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego Zintegrowany System Kwalifikacji Organizacja kształcenia w formach szkolnych – szkoły branżowe oraz dodatkowe umiejętności zawodowe […]

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” rozstrzygnięty – gratulujemy!

Fot. Komitet główny turnieju budowlanego złota kielnia

Finał Centralny XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu za nami! Od 4 do 7 lutego br. uczniowie rywalizowali w kilku kategoriach konkursowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. Organizatorem Turnieju było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!