Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych” – rekrutacja

fot. adobe stock.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji  „Edukacja i uczenie się dorosłych” organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2021 r.

Konferencja „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych” – rekrutacja

fot. hutterstock

Na czym polega polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie? Czy kształcenie ustawiczne odpowiada potrzebom rynku pracy? Jak wygląda organizacja kształcenia branżowego i jego oferta? Czy szkolnictwo branżowe jest skutecznie promowane?

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych”

fot. Fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”, które odbędzie się w terminie 7–20 czerwca 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów. Celem szkolenia jest: Poszerzenie […]

Szkolenie „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”

fot. Adobe Stock

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w terminie 24 maja–4 czerwca 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów. Celem szkolenia jest: Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym; […]

Konferencja „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na konferencję  „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie, które realizowane będzie w formule on-line, odbędzie się 28 maja br. w godz. 10.00–14.30.

Platforma dotycząca turnusów dla młodocianych pracowników

fot. Adobe Stock

22 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online w sprawie utworzenia ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania młodocianych pracowników, zorganizowane przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Efektywne doradztwo zawodowe a jakość pracy szkoły branżowej

„Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej” to temat wideokonferencji zorganizowanej 4 lutego 2021 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.