Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

II Kongres Rynku Lotniczego

Moderator - Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz uczestnicy debaty podsumowującej: Doris Antczak, Studenckie Koło Naukowe Rynku Lotniczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Igor Chrostowski, We Love Aviation Polish Group; Sebastian Grochala, Manager ds. Komunikacji i Marketingu, Rzecznik Prasowy LS Airport Services oraz LS Technics; Jakub Linda, PR & Marketing Manager, LINETECH; Adam Miśkiewicz, Przewodniczący, Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej; Zuzanna Rajczowska, Akademicki Klub Lotniczy (Międzywydziałowe Koło Naukowe), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

16 września 2019 r. w Warszawie odbył się II Kongres Rynku Lotniczego, zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, w celu wymiany poglądów przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji i podmiotów gospodarczych na temat polskiego

Konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”,

Baner konferencji: „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy

10 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego i pozarządowego z kraju i zagranicy. Zorganizowały ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przy współpracy Narodowego Instytutu Wolności […]

Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”

Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”, zorganizowane dla osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Celem seminariów EPALE jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie, m.in. poprzez […]

NAUKA ZAWODU ma już 9 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Skupia obecnie ponad 1756 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Konferencja „Normalizacja i ja” podsumowująca ogólnopolski konkurs PKN

Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN

Konferencja „Normalizacja i ja”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w której uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, odbyła się 15 marca 2019 r. w Warszawie.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Logo POlskiego komitetu Normalizacyjnego

15 marca 2019 r. odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy + miasto = Smart City”. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Idź do góry