Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – zadania

Do zadań Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (WERP) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego; wspieranie szkół i placówek […]

Idź do góry