Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Sympozjum – Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym

Źródło: stock.adobe.com

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku zaprasza w dniu 9 grudnia 2022 r. do udziału w sympozjum Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym Podczas sympozjum zostanie przybliżona uczestnikom historia rzemiosła oraz zostaną przedstawione liczne przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu zajęć z zakresu preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Zaprezentowane zostaną również efekty prac konkursowych Wirtualne warsztaty rzemieślnicze oraz Rzemieślnicze ARTEfakty. Nie zabraknie też stoisk rzemieślniczych. […]

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 3

Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 3, które odbędzie się w terminie 28 listopada  2022 r. – 5 stycznia 2023 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty. Celem szkolenia jest: Poszerzenie […]

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”

Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” – edycja 5, które odbędzie się w terminie 14 – 30 listopada 2022 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla […]

Bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”

Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” – edycja 5, które odbędzie się w terminie 2 – 17 listopada 2022 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół. Celem szkolenia jest: Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa