Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

„Wirtualne warsztaty rzemieślnicze” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim, organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze”.

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) – edycja 4

fot. Adobe Stock

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) – edycja 4”, które odbędzie się w terminie 04–24.04.2022 r.

KONKURSU „Znam polszczyznę zawodowo”

Znam polszczyznę zawodowo! – konkurs organizowany przez zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie i adresowany do uczniów klas siódmych oraz ósmych szkół podstawowych z całego województwa lubelskiego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa