Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Zmiana terminu – Konferencja online „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”

Źródło: fotolia

Z przyczyn technicznych uprzejmie informujemy, że konferencja zaplanowana na 22.05.2023 odbędzie się w innym terminie. Osoby, które zapisały się – otrzymały informację drogą mailową. Z utrudnienia przepraszamy. Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”. 22.05.2023r. o godz.09:00 odbędzie się otwarcie cyklu konferencji branżowych (branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, […]

Dostosowanie umiejętności w sektorze stalowym na poziomie europejskim i regionalnym

Źródło: imz.pl

Warsztaty online „Europejsko-regionalne dostosowanie umiejętności w sektorze stalowym”, zorganizowane i moderowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, odbyły się 18 kwietnia 2023 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele hut, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz regionalnych i ogólnokrajowych instytucji oświatowych. Problem niedoboru kadr dla przemysłu dotyczy większości krajów unijnych. W związku z tym Komisja Europejska, w ramach programu ERASMUS+, przygotowuje plany działania na rzecz nowych […]

Konferencja z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”

Źródło: Photogenica

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”, która odbędzie się online 10 maja 2023 r. Cele konferencji: rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa oraz tworzenia aktów wewnętrznych, rozwijanie umiejętności planowania, pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi, rozwijanie […]

Propozycja nowego zawodu – technik elektromobilności

Źródło: pixabay.com

Branża motoryzacyjna dziś jest w momencie wielkiej zmiany. Przechodzimy na napędy zeroemisyjne, czyli w praktyce już za niewiele lat będziemy mogli kupić nowy samochód bateryjny, wodorowy albo taki, do którego będziemy mogli używać paliw syntetycznych. Dlatego tak kluczowa jest inicjatywa polegająca na doprecyzowaniu, czy potrzebny jest nowy zawód. Ten zawód to technik elektromobilności – powiedział Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dla zainteresowanych więcej informacji […]

Szkolenie: Ewaluacja pracy własnej nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

klawiatura z niebieskim klawiszem
Źródło: fotolia

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „ Ewaluacja pracy własnej nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 11 maja do 28 maja 2023 r. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych i metodycznych oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa