Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

W dniach od 16.12.2019 r. do 16.01.2020 r. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy zorganizował kurs Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Szkolenie dedykowane było pracownikom publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Celem 42 godzinnego kursu było: przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego; zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego […]

Nowe zawody szkolnictwa branżowego

W dniu 11 marca Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz. 635). Określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

Szkolenia w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy

Uczestnicy w trakcie zajęć

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w pierwszym kwartale 2020 roku zorganizował pięć szkoleń w trybie stacjonarnym: „Konstruowanie programów nauczania zawodów”, „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” oraz „Mobilności w kształceniu zawodowym”.

NAUKA ZAWODU ma już 10 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU funkcjonuje już 10 lat. Powstała w kwietniu 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Platforma została udostępniona uczestnikom 19 kwietnia 2010 r. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji. Skupia obecnie ponad 1900 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Prowadzącym-moderatorem […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęła działalność Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność wysokiej jakości. Kandydatom na członków Rady zostały wręczone akty powołania na członków Rady. Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych […]

Szkolenie z zakresu organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch terminach: 10–11 marca 2020 r. 11–12 marca 2020 r. Szkolenie zawiera moduły: Idea „Uczenie się przez całe życie” Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego Zintegrowany System Kwalifikacji Organizacja kształcenia w formach szkolnych – szkoły branżowe oraz dodatkowe umiejętności zawodowe […]

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” rozstrzygnięty – gratulujemy!

Fot. Komitet główny turnieju budowlanego złota kielnia

Finał Centralny XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu za nami! Od 4 do 7 lutego br. uczniowie rywalizowali w kilku kategoriach konkursowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. Organizatorem Turnieju było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Współpraca ORE z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas oraz nauczycieli realizujących zadania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej. W trakcie spotkania kierownik Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji Bogdan Kruszakin przeprowadził szkolenie na temat mobilności w kształceniu zawodowym w zakresie: Zintegrowanego System Kwalifikacji, […]

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki. Temu właśnie służą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są […]

Szkolenia z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego

Uczestnicy szkolenia

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w miesiącach październik-grudzień 2019 roku zorganizował cykl sześciu szkoleń stacjonarnych z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego. Chcąc optymalnie dostosować ofertę do potrzeb odbiorców dobrano tematykę zgodnie z propozycjami uczestników szkoleń wyrażanych w ankietach ewaluacyjnych oraz wynikami ankiety „Szkolenie na życzenie” zamieszczonej dla uczestników sieci wsparcia Nauka zawodu. Obejmowały one tematykę: Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowanie procesu dydaktycznego […]