Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Mobilność ponadnarodowa – konkurs

fot. Pixabay

Informujemy, że  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 w temacie „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”. Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób − dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły − wyjedzie […]

„Edukacja i uczenie się dorosłych” – podsumowanie konferencji

fot. Pixabay

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja  „Edukacja i uczenie się dorosłych”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji zadań z planu pracy na rok szkolny 2020/2021. Celem konferencji było: poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących edukacji i uczenia się dorosłych; poszerzenie wiedzy z zakresu oferty kształcenia ustawicznego w systemie oświaty; wymiana dobrych praktyk w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych; […]

Relacja z konferencji „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych”

foto_Pixabay

Konferencja „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych” odbyła się w dniu  21.06.2021 r. w ramach realizacji zadań z Planu Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na rok szkolny 2020/2021. Celem konferencji było: przekazanie wiedzy na temat zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym; wymiana doświadczeń w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami oraz promocji szkolnictwa branżowego; doskonalenie umiejętności kreowania oferty programowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Głównymi […]

Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych” – rekrutacja

fot. adobe stock.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji  „Edukacja i uczenie się dorosłych” organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2021 r.

Konferencja „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych” – rekrutacja

fot. hutterstock

Na czym polega polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie? Czy kształcenie ustawiczne odpowiada potrzebom rynku pracy? Jak wygląda organizacja kształcenia branżowego i jego oferta? Czy szkolnictwo branżowe jest skutecznie promowane?

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych”

fot. Fotolia.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”, które odbędzie się w terminie 7–20 czerwca 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów. Celem szkolenia jest: Poszerzenie […]

Szkolenie „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”

fot. Adobe Stock

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w terminie 24 maja–4 czerwca 2021 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów. Celem szkolenia jest: Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym; […]

Konferencja „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na konferencję  „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie, które realizowane będzie w formule on-line, odbędzie się 28 maja br. w godz. 10.00–14.30.