Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Rola nauczyciela i doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

fot. www.men.gov.pl
fot. www.men.gov.pl

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 6 kwietnia br. w Policach wziął udział w konferencji pt. „Rola nauczyciela/doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów od najmłodszych lat ”. W spotkaniu zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uczestniczyli dyrektorzy i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty województwa zachodniopomorskiego.

Festiwal Zawodów 2018 w Małopolsce

pokaz umiejętności kelnerskich

Już po raz szósty odbył się w Krakowie Festiwal Zawodów. Przez trzy dni 16 tysięcy uczniów mogło zapoznać się z ofertą małopolskich szkół zawodowych w siedmiu branżach. Ponadto podczas Targów zaprezentowały się także służby mundurowe

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2018”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza w roku szkolnym 2017/2018 trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. W ramach współpracy Dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń ufunduje trzy statuetki jako dodatkowe wyróżnienie dla uczestników konkursu.

Relacja z seminarium Cross Border

Euroguidanse Logo

W dniach 4–5 października 2017 r. odbyło się w Belgradzie (Serbia) 12 seminarium Cross Border, organizowane w ramach działania sieci Euroguidance (EG). Seminarium Cross Border to dwudniowe spotkanie teoretyków i praktyków doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem jest wymiana doświadczeń zawodowych oraz poznanie nowych narzędzi i metod pracy.

Portale internetowe o doradztwie zawodowym – wizyty studyjne

W dniach 15–16 listopada 2017 r. odbyły się dwie wizyty studyjne – w Bratysławie (Słowacja) oraz Pradze (Czechy), w których wzięli udział pracownicy ORE. Celem tych spotkań było poznanie tamtejszych portali doradztwa edukacyjno-zawodowego: komposyt.sk oraz infoabsolvent.cz.

Sprawozdanie ze spotkania krajowych koordynatorów sieci Euroguidance oraz spotkania Grupy Roboczej

Euroguidanse Logo

16 – 17 maja 2017 r. w Valletcie (Malta) odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Eurodoradztwo (Euroguidance) połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci. Spotkanie otworzył i powitał uczestników Pan Raymond Camilleri, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej, Rozwoju Badań i Polityki w Ministerstwie Edukacji i Zatrudnienia na Malcie. Pan Camilleri przedstawił najważniejsze obszary, które składają się na priorytety prezydencji Maltańskiej, są to: wzrost gospodarczy, […]

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF (29 czerwca – Bruksela)

Euroguidanse Logo

29 czerwca 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF. Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Alison Crabb – Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Następnie poinformowała uczestników spotkania, iż w dniu 27-28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Erasmus+, w trakcie którego podjęto decyzję […]

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF

Euroguidanse Logo

11 października 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF. Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Alison Crabb – Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Pani Crabb poinformowała uczestników spotkania, iż 10 października br. odbyło się posiedzenie Coreper I (Komitet Stałych Przedstawicieli, ang. […]

Kurs „Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”

Kurs skierowany jest do nauczycieli realizujących działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) oraz poznają metody ewaluacji WSD. Kurs trwa od 4 grudnia 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. i będzie prowadzony metodą online na platformie Moodle ORE. Serdecznie zapraszamy! Formularz zgłoszeniowy

E-learning „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”

Serdecznie zapraszamy na kurs „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”. Omawiane treści łączą teorię poradnictwa zawodowego z praktyką, pozwalają na przyjrzenie się procesowi doradczemu w kontekście relacji doradca – klient.