Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”

Logo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

29 maja 2019 roku odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

II Forum Szkół Rzemiosła

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia było zaprezentowanie oferty szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Rozpoczęto nabór kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER) zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach PO WER.

Nowe publikacje z zakresu doradztwa zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kształcenie branżowe i ustawiczne – nowe projekty rozporządzeń

W grudniu 2018 r. ukazały się liczne projekty rozporządzeń, głównie z zakresu organizacji i kształcenia branżowego oraz ustawicznego. Wśród nich znajduje się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.

Podsumowanie konferencji w ramach projektu Euroguidance

uczestnicy konferencji

14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów” zorganizowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ) w ramach międzynarodowego projektu Euroguidance Poland – Eurodoradztwo Polska.

Dni otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego

giełda szkół ponadpodstawowych

W dniach 22–23 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ulicy Mińskiej w Warszawie odbyły się „Dni otwarte” dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy. CKP odwiedziło łącznie 1208 uczniów.