Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Konferencja „Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce”

Konferencja współorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędzie się w dniach 19–20.10.2020 r.

Materiały z warsztatów online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

W dniach 26-27.08.2020 r. odbyły się warsztaty online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”, których organizatorem był Wydział Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Celem warsztatów było ukazanie możliwości jakie stoją przed absolwentem szkoły podstawowej i ich wpływ na rozwój kariery edukacyjno-zawodowej oraz możliwości wykorzystania i dostosowania do potrzeb poszczególnych uczniów materiałów związanych z realizacją doradztwa zawodowego. Warsztaty poprowadził Pan Tomasz Magnowski – doradca zawodowy, nauczyciel zawodu, […]

Wirtualnie o doradztwie

fot.Fotolia.com

28 sierpnia 2020 roku odbyła się e-konferencja „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”, której celem było poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z prowadzeniem procesu diagnostycznego. Pani dr Monika Mazur-Mitrowska zapoznała uczestników z kierunkami zmian w doradztwie zawodowym, a także ze współczesnymi zmianami na rynku pracy i ich wpływie na proces diagnostyczny. Przybliżyła także temat nowoczesnych metod i technik diagnostycznych stosowanych m.in. w doradztwie indywidualnym. Materiały zostały umieszczone na stronie […]

Trwają zapisy na webinarium „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

fot.Fotolia.com

Warsztat będzie prowadzony  w formie elektronicznej na platformie Clickmeeting. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl. Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 sierpnia 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz sposobie logowania  na platformę Clickmeeting. Rejestracja trwa do wyczerpania limitu miejsc, w tym miejsc rezerwowych.

E-konferencja „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”, której celem jest poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z diagnostyką w celu podniesienia jakości doradztwa zawodowego w szkole, poprzez zastosowanie wybranych technik i narzędzi diagnostycznych w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych na różnych etapach edukacyjnych.

Warsztat online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

© Rangizzz/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”, który odbędzie w terminie 26–27 sierpnia 2020 roku, organizowanym przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Warsztat adresowany jest do doradców zawodowych.

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych adresowana jest do doradców zawodowych oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji założeń polityki uczenia się przez całe życie. Ma charakter rekomendacji dotyczących roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK.

Czwarta edycja kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com

W odpowiedzi na duże zainteresowanie doradców zawodowych tematyką związaną ze zmianami w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego uruchomił czwartą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego. Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Trzecia edycja kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

Ogłaszamy rekrutację na trzecią edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”. Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.