Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Projekt Euroguidance/Eurodoradztwo

Euroguidance wspiera edukacyjną i zawodową mobilność oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Sieć działa w ponad 34 krajach. Wszystkie centra Euroguidance dzielą dwa wspólne cele: promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat poradnictwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych. Główną grupą docelową Euroguidance są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki zarówno z […]

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Zakres zadań Wydziału Doskonalenie zawodowe kadry systemu doradztwa zawodowego w systemie edukacji; Inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół w obszarze doradztwa zawodowego. Tworzenie i rozwój baz danych, […]

Idź do góry