Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

EDUinspiracje – zapraszamy na konferencję

EDUinspiracje to cykl konferencji, które mają pokazać, jak skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. 21 lutego w Białymstoku tematem wiodącym będą kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zaprezentujemy doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w projekcie Euroguidance. ORE jest partnerem konferencji.

Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia – nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Erasmus + Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki.

Materiały do pobrania – WDEZ

Publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Przykładowe programy realizacji doradztwa zawodowego i organizacji WSDZ Książki projektu Euroguidance Publikacje poradnictwa zawodowego Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych Akty prawne Filmy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Kanał YouTube Inne materiały edukacyjne Materiały promocyjne

Internetowy System Informacji Edukacyjno-Zawodowej

Portal kierowany jest do uczniów, rodziców i doradców zawodowych. Na portalu można znaleźć produkty takie jak publika­cje czy narzędzia, ale również wiele ciekawych informacji i pomocne doradcom w trakcie pra­cy wyszukiwarki, np. wyszukiwarka zawodów.  Strona portalu: doradztwo.ore.edu.pl/

Projekt Euroguidance/Eurodoradztwo

Euroguidance wspiera edukacyjną i zawodową mobilność oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Sieć działa w ponad 34 krajach. Wszystkie centra Euroguidance dzielą dwa wspólne cele: promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat poradnictwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych. Główną grupą docelową Euroguidance są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki zarówno z sektora edukacji jak i pracy we wszystkich krajach europejskich. Priorytety dotyczące […]

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Zakres zadań Wydziału Doskonalenie zawodowe kadry systemu doradztwa zawodowego w systemie edukacji; Inicjowanie, projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół w obszarze doradztwa zawodowego. Tworzenie i rozwój baz danych, zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego. […]