Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Praca w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Szkolenie stacjonarne „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch grupach: od 28 do 30 sierpnia i od 30 sierpnia do 1 września 2018 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje

Oddajemy w Państwa ręce opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Są one dostępne na portalu doradztwo.ore.edu.pl

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim spotkaniu konsultacyjnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na trzy ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu br . Celem spotkań jest wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Centralna Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w projekcie Eurodoradztwo Polska, w programie Erasmus+. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.