Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Trwają zapisy na webinarium „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

E-learning concept with man holding a tablet computer

Warsztat będzie prowadzony  w formie elektronicznej na platformie Clickmeeting. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl. Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 sierpnia 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz sposobie logowania  na platformę Clickmeeting. Rejestracja trwa do wyczerpania limitu miejsc, w tym miejsc rezerwowych.

E-konferencja „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”, której celem jest poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z diagnostyką w celu podniesienia jakości doradztwa zawodowego w szkole, poprzez zastosowanie wybranych technik i narzędzi diagnostycznych w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych na różnych etapach edukacyjnych.

Warsztat online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”

© Rangizzz/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”, który odbędzie w terminie 26–27 sierpnia 2020 roku, organizowanym przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Warsztat adresowany jest do doradców zawodowych.

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych adresowana jest do doradców zawodowych oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji założeń polityki uczenia się przez całe życie. Ma charakter rekomendacji dotyczących roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK.

Czwarta edycja kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com

W odpowiedzi na duże zainteresowanie doradców zawodowych tematyką związaną ze zmianami w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego uruchomił czwartą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego. Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Trzecia edycja kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

Ogłaszamy rekrutację na trzecią edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”. Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Kurs „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym” zakończony

W miesiącu marcu i kwietniu Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zorganizował dwie edycje kursu „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”. Pierwszą edycję kursu ukończyło 29 osób, natomiast drugą edycję 21 osób. Celem kursu było poszerzenie wiedzy  doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

Ogłaszamy rekrutację na bezpłatny kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”, który będzie realizowany w terminie od 27 stycznia do 16 lutego 2020 roku. Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego. Celem kursu jest: poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian […]

Ankieta „Potrzeby szkoleniowo-edukacyjne wynikające z reformy edukacji oraz zmian w kształceniu zawodowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzi badanie na temat realizacji doskonalenia i wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na szkolenia, w związku z reformą edukacji i zmianami w kształceniu zawodowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym/edukacyjnym pracowników systemu oświaty oraz pracowników sektora wspomagania szkół i placówek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety. „Potrzeby szkoleniowo-edukacyjne wynikające z reformy edukacji oraz zmian w kształceniu zawodowym” – ankieta online Uzyskane informacje posłużą […]