Specjalne zasoby edukacyjne

Specjalne zasoby edukacyjne

12 lutego 2024

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , zbiera zapotrzebowania na wydruk zaadaptowanych  podręczników dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025.

W tym celu należy do 27 lutego  2024 r.: 

 • Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki do użytkowania w roku szkolnym 2024/2025 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie proszę pomniejszyć o liczbę podręczników, które mają Państwo na stanie i które mogą być ponownie wykorzystane przez uczniów w roku szkolnym 2024/25.

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników i materiałów edukacyjnych w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2.
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 3.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
  1. wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 ),
  2. zwrócenie szczególnej uwagi na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (nr ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika,
  3. nie używanie cudzysłowów,
  4. formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych w wykazie MEN,
  5. wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
  6. wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa,
  7. dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1) oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2024/25 (załącznik nr 3) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@ore.edu.pl

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia, służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

Załączniki do informacji:

15 lutego 2023

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2023/2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024.

W tym celu należy do 2 marca  2023 r.: 

 • Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie proszę pomniejszyć o liczbę podręczników, które mają Państwo na stanie i które mogą być ponownie użytkowane przez uczniów w roku szkolnym 2023/24.

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2.
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 3.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
 4. wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 ),
 5. zwrócenie szczególnej uwagi na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (nr ewidencyjny w wykazie MEiN) danego podręcznika,
 6. nie używanie cudzysłowów,
 7. formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych w wykazie MEiN,
 8. wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
 9. wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEiN), autora, tytułu i wydawnictwa,
 10. dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1) oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2023/24 (załącznik nr 3) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@ore.edu.pl

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia, służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

19 lipca 2022

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2022/2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023. (więcej…)

12 października 2021

Dodatkowe zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki do klasy II szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022. (więcej…)

11 lutego 2021

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2021/2022. (więcej…)