Specjalne zasoby edukacyjne

Specjalne zasoby edukacyjne

4 lutego 2019

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, jakie czynności należy podjąć, aby nieodpłatnie pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2019/2020. (więcej…)

14 stycznia 2018

Listy zaadaptowanych podręczników

 

6 grudnia 2017

Czasopisma dla niewidomych i słabowidzących

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych wydaje dla dzieci niewidomych i słabowidzących czasopisma.
Poniżej czasopisma do pobrania:
 
15 września 2017

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do kasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku.

(więcej…)

26 kwietnia 2017

Kiermasz podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami – zachęcamy do skorzystania

„Kiermasz podręczników” to narzędzie umożliwiające szkołom umieszczanie informacji o niewykorzystanych, zaadaptowanych podręcznikach oraz pozyskanie lub wypożyczenie wolnych egzemplarzy przez inne placówki. Kiermasz jest jednym z elementów aplikacji adaptacje.ore.edu.pl.

(więcej…)

7 marca 2017

Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami – skorzystaj z aplikacji

Wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w aplikacji umożliwiającej ich pobieranie i drukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

(więcej…)

2 listopada 2016

Polecamy: „Posłuchać obrazów” Beaty Jerzakowskiej

Posłuchać obrazów” Beaty Jerzakowskiej to podręcznik do języka polskiego stworzony z myślą o uczniach niewidomych i słabowidzących na III i IV etapie edukacyjnym. Jest to publikacja poświęcona malarstwu, uzupełniająca kształcenie literackie i językowe. To innowacyjna pomoc dydaktyczna przybliżająca sztukę osobom niewidomym, pomyślana jako suplement do tradycyjnych podręczników.

(więcej…)

29 lutego 2012

Ujednolicone zasady adaptacji i notacji brajlowskiej

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia ujednolicone zasady adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

 

24 maja 2011

Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych − Kontakt

Joanna Różańska
22 570-83-03
joanna.rozanska@ore.edu.pl

Sylwia Herod
22 570-83-53
sylwia.herod@ore.edu.pl

Lokalizacja: ul. Polna 46 A

23 maja 2011

Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych – zadania

Do zadań Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE) należy w szczególności:

  1. koordynowanie działań związanych z adaptacją podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami;
  2. koordynowanie prac związanych z dofinansowaniem przez Ministerstwo podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
  3. koordynowanie i obsługa aplikacji Podręczniki dla Uczniów z Niepełnosprawnościami.