Promocja zdrowia w szkole – Aktualności

Promocja zdrowia w szkole – Aktualności

Webinarium: Rozwiązania cyfrowe wspierające aktywność fizyczną w szkołach

Realizatorzy fińskiego programu Szkoły w ruchu (Schools on the Move) organizują webinarium, podczas którego można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe wspierają szkolną aktywność fizyczną w ciągu dnia. Język roboczy spotkania – angielski. Termin: środa 25.11.2020 r. Temat: Rozwiązania cyfrowe wspierające aktywność fizyczną w szkołach Rejestracja na webinarium (można się zarejestrować poprzez ten link) Szkoły w Ruchu to oparty na badaniach program […]

Konferencja Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie

W dniach 29–30 października br. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (European Network of Schools for Health in Europe) z siedzibą w Haderslev w Danii (University College South Denmark, Research Centre for Health Promotion) zorganizował telekonferencję w której udział wzięli krajowi i rejonowi koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie. Polskę reprezentowała Valentina Todorovska-Sokołowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji – krajowy koordynator programu. Głównym celem spotkania […]

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Kurs skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Podręcznik SZKOŁA SPECJALNA PROMUJĄCA ZDROWIE

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia. Powstała w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ). Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu: W części pierwszej przedstawiono koncepcję promocji […]

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole”. Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących edukację zdrowotną. Termin szkolenia: 23 lipca−31 sierpnia 2020 r.

Zdrowie, dobrostan i edukacja. Stanowisko V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie

Publikacja stanowi polską wersję językową dokumentu opracowanego podczas V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w dniach 20–22 listopada 2019 r. w Moskwie. Wskazano w nim najważniejsze pojawiające się aktualnie wyzwania społeczne związane z promocją zdrowia i profilaktyką prozdrowotną oraz sformułowano rekomendacje dotyczące działań w tym zakresie skierowane do rządów poszczególnych krajów europejskich oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację zdrowotną.

List Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – European Network of Schools for Health in Europe), w związku z sytuacją epidemiczną w wielu krajach, napisała list do dyrektorów szkół, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie i kadry nauczycielskiej.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Seria pięciu publikacji na temat podstaw prawnych wdrażania edukacji zdrowotnej we wszystkich typach placówek edukacyjnych i na wszystkich etapach edukacji adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Nowe wydanie poradnika „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie, a także szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia.