Promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia w szkole

3 sierpnia 2020

Podręcznik SZKOŁA SPECJALNA PROMUJĄCA ZDROWIE

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia. Powstała w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ).

Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu:

  • W części pierwszej przedstawiono koncepcję promocji zdrowia i SzPZ, model i standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz cechy takiej szkoły jako terenu działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • Część druga zawiera narzędzia do autoewaluacji w szkole specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono wszystkie formularze i kwestionariusze badań oraz szczegółowe instrukcje i materiały pomocnicze.
  • W Aneksie zamieszczono: słownik podstawowych terminów, wartości i filary SzPZ przyjęte w sieci SHE (ang. Schools for Health in Europe), materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat praktykowania przez uczniów wybranych zachowań prozdrowotnych oraz scenariusz zajęć dotyczących dbałości o zdrowie dla pracowników i rodziców uczniów.

Zamieszczone w podręczniku informacje pomagają zrozumieć istotę koncepcji SzPZ, zasady jej tworzenia, rozwoju oraz odrębności w stosunku do tradycyjnych programów edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych.

Załączniki

fot. Adobe Stock
16 lipca 2020

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole”.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących edukację zdrowotną.

Termin szkolenia: 23 lipca−31 sierpnia 2020 r. (więcej…)

8 czerwca 2020

Zdrowie, dobrostan i edukacja. Stanowisko V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie

Publikacja stanowi polską wersję językową dokumentu opracowanego podczas V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w dniach 20–22 listopada 2019 r. w Moskwie. Wskazano w nim najważniejsze pojawiające się aktualnie wyzwania społeczne związane z promocją zdrowia i profilaktyką prozdrowotną oraz sformułowano rekomendacje dotyczące działań w tym zakresie skierowane do rządów poszczególnych krajów europejskich oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację zdrowotną.

Załączniki

25 maja 2020

List Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – European Network of Schools for Health in Europe), w związku z sytuacją epidemiczną w wielu krajach, napisała list do dyrektorów szkół, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie i kadry nauczycielskiej. (więcej…)

14 lutego 2020

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Seria pięciu publikacji na temat podstaw prawnych wdrażania edukacji zdrowotnej we wszystkich typach placówek edukacyjnych i na wszystkich etapach edukacji adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów szkolnych. (więcej…)

18 grudnia 2019

Nowe wydanie poradnika „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie, a także szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia. (więcej…)

wystąpienie wiceminister edukacji Iwony Michałek
28 listopada 2019

Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie (więcej…)

16 września 2019

Europejska Siec Szkół dla Zdrowia w Europie – informacje

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie  (ESSzPZ) została utworzona w 1992 r. w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska stała się członkiem Europejskiej Sieci we wrześniu 1992 r. Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE).  Obejmuje 32 kraje. Koordynacją na poziomie europejskim zajmuje się University College South Denmark w Haderslev w Danii.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami i materiałami edukacyjnymi z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie, które znajdują się na stronie internetowej SHE.

Serdecznie zapraszamy również Państwa do współpracy i dzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie. Materiały zostaną zamieszczone na Facebooku Sieci SHE oraz w Newsletterze.

Kontakt do SHE:

Ulla Pedersen, consultant

Schools for Health in Europe Network Foundation

email: uped@schoolsforhealth.org

16 września 2019

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE) serdecznie zaprasza do współpracy i dzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie. Materiały zostaną zamieszczone na Facebooku Sieci SHE oraz w Newsletterze. (więcej…)

8 maja 2019

Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie i wychowanie, które akcentuje integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny, to atrakcyjna dla ucznia oferta szkoły XXI wieku. (więcej…)