Promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia w szkole

2 lipca 2021

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”. II edycja

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole.
II edycja.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Termin szkolenia: 15 lipca−28 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja jest możliwa do 18.08.2021 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w ww. zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w pierwszej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylabusem oraz do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

22 czerwca 2021

Promocja zdrowia w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Zapraszamy do lektury kolejnej publikacji z cyklu „Bank Dobrych Praktyk”. Monika Kroehnke,
koordynatorka do spraw promocji zdrowia w szczecińskim zespole szkół gastronomicznych,
relacjonuje działania podejmowane w celu promocji zachowań prozdrowotnych. Ważna jest
konsekwencja w działaniu. Miarą sukcesu jest zaangażowanie jak największej grupy uczniów, a także
rodziców i zewnętrznych podmiotów wspomagających.

Załączniki

14 kwietnia 2021

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. II edycja

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Jest ono adresowane do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. (więcej…)

25 marca 2021

Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów”

Polecamy Państwa uwadze Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” pod redakcją Anny Fijałkowskiej, Anny Oblacińskiej i Magdaleny Korzyckiej, który został opracowany w Instytucie Matki i Dziecka (IMiD). (więcej…)

25 marca 2021

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. II edycja

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Kurs skierowany jest do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.  (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa